Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 1. marts 2018 - BruxellesEndelig udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Bankunionen - årsberetning 2017 (forhandling)
 3.Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (forhandling)
 4.Foranstaltninger til at afskære jihadister fra deres indtægtskilder – en målrettet indsats mod finansiering af terrorisme (forhandling)
 5.EU's prioriteter for den 62. samling i FN's Kommission for Kvinders Status (forhandling)
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Afstemningstid
  8.1.Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (i stedet for Ryszard Czarnecki)
  8.2.Forsikringsdistribution: Anvendelsesdatoen for medlemsstaternes gennemførelsesforanstaltninger ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.3.Den bilaterale aftale mellem EU og USA om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.4.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Annemie Turtelboom (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.5.Udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.6.Nedsættelse af et særligt udvalg om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse (TAX3) (afstemning)
  8.7.Definition, præsentation og mærkning af spiritus og beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus ***I (afstemning)
  8.8.Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet * (afstemning)
  8.9.Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106: Genetisk modificeret majs 59122 (DAS-59122-7) (afstemning)
  8.10.Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106: Genetisk modificeret majs MON 87427 × MON 89034 × NK603 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to af transformationsbegivenhederne MON 87427, MON 89034 og NK603 (afstemning)
  8.11.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (afstemning)
  8.12.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2017/007 SE/Ericsson (afstemning)
  8.13.Kommissionens beslutning om at tage artikel 7, stk. 1, i TEU i anvendelse i forbindelse med situationen i Polen (afstemning)
  8.14.Situationen for de grundlæggende rettigheder i EU i 2016 (afstemning)
  8.15.Fremtidsudsigter og problemer inden for biavlen i EU (afstemning)
  8.16.Bankunionen - årsberetning 2017 (afstemning)
  8.17.Foranstaltninger til at afskære jihadister fra deres indtægtskilder – en målrettet indsats mod finansiering af terrorisme (afstemning)
  8.18.EU's prioriteter for den 62. samling i FN's Kommission for Kvinders Status (afstemning)
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Modtagne dokumenter
 13.Bevillingsoverførsler
 14.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 15.Tidspunkt for næste mødeperiode
 16.Hævelse af mødet
 17.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
 Bilag 1 - Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (i stedet for Ryszard Czarnecki)
 Bilag 2 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Annemie Turtelboom
 Bilag 3 - Udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans
Protokol
Endelig udgave (171 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (59 kb)
  Bilag 1
Endelig udgave (7 kb)
  Bilag 2
Endelig udgave (7 kb)
  Bilag 3
Endelig udgave (7 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (78 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (11 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (45 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (210 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (277 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (62 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (696 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (3847 kb)
Seneste opdatering: 25. april 2018Juridisk meddelelse