Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 1 marca 2018 r. - BrukselaWersja ostateczna
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2017 (debata)
 3.Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania (debata)
 4.Odcięcie dżihadystów od źródeł dochodu - walka z finansowaniem terroryzmu (debata)
 5.Priorytety UE na 62. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (debata)
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Głosowanie
  8.1.Wybory wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (w miejsce Ryszarda Czarneckiego)
  8.2.Dystrybucja ubezpieczeń: data rozpoczęcia stosowania przez państwa członkowskie środków transpozycji ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.3.Zawarcie umowy dwustronnej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i reasekuracji *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.4.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Annemie Turtelboom (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.5.Mianowanie członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.6.Powołanie Komisji Specjalnej ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania (TAX3) (głosowanie)
  8.7.Definicja, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych oraz ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych ***I (głosowanie)
  8.8.Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania * (głosowanie)
  8.9.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zmodyfikowana genetycznie kukurydza 59122 (DAS-59122-7) (głosowanie)
  8.10.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zmodyfikowana genetycznie kukurydza MON 87427 × MON 89034 × NK603 i zmodyfikowana genetycznie kukurydza łącząca dwie spośród modyfikacji genetycznych MON 87427, MON 89034 i NK603 (głosowanie)
  8.11.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (głosowanie)
  8.12.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2017/007 SE/Ericsson (głosowanie)
  8.13.Decyzja Komisji w sprawie zastosowania art. 7 ust. 1 TUE w związku z sytuacją w Polsce (głosowanie)
  8.14.Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. (głosowanie)
  8.15.Perspektywy i wyzwania dla unijnego sektora pszczelarskiego (głosowanie)
  8.16.Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2017 (głosowanie)
  8.17.Odcięcie dżihadystów od źródeł dochodu - walka z finansowaniem terroryzmu (głosowanie)
  8.18.Priorytety UE na 62. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (głosowanie)
 9.Skład komisji i delegacji
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 12.Składanie dokumentów
 13.Przesunięcie środków
 14.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 15.Kalendarz następnych posiedzeń
 16.Zamknięcie posiedzenia
 17.Przerwa w obradach
 Lista obecności
 Załącznik 1 - Wybory wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (w miejsce Ryszarda Czarneckiego)
 Załącznik 2 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Annemie Turtelboom
 Załącznik 3 - Mianowanie członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
Protokół
Wersja ostateczna (171 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (59 kb)
  Załącznik 1
Wersja ostateczna (7 kb)
  Załącznik 2
Wersja ostateczna (7 kb)
  Załącznik 3
Wersja ostateczna (7 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (79 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (11 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (45 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (221 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (283 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (63 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (689 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (3846 kb)
Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2018Informacja prawna