Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Joi, 1 martie 2018 - BruxellesEdiţie definitivă
 1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Uniunea bancară - Raportul anual 2017 (dezbatere)
 3.Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal (dezbatere)
 4.Tăierea surselor de venit ale jihadiștilor - combaterea finanțării terorismului (dezbatere)
 5.Prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii (dezbatere)
 6.Reluarea lucrărilor ședinței
 7.Reluarea lucrărilor ședinței
 8.Votare
  8.1.Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (în locul lui Ryszard Czarnecki)
  8.2.Distribuția de asigurări: data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.3.Acordul bilateral UE-SUA privind măsurile prudențiale referitoare la asigurare și reasigurare *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.4.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Annemie Turtelboom (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.5.Numirea unui membru al Comitetului unic de rezoluție (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.6.Constituirea unei comisii speciale privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea sarcinilor fiscale (TAX3) (vot)
  8.7.Definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase și protecția indicațiilor geografice ale acestora ***I (vot)
  8.8.Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal * (vot)
  8.9.Obiecție formulată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: autorizarea porumbului modificat genetic 59122 (DAS-59122-7) (vot)
  8.10.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: autorizarea porumbului modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603 și a porumbului modificat genetic obținut prin încrucișarea a două dintre soiurile MON 87427, MON 89034 și NK603 (vot)
  8.11.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – cererea EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (vot)
  8.12.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – cererea EGF/2017/007 SE/Ericsson (vot)
  8.13.Decizia Comisiei de activare a articolului 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește situația din Polonia (vot)
  8.14.Situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 (vot)
  8.15.Perspective și provocări pentru sectorul apicol din UE (vot)
  8.16.Uniunea bancară - Raportul anual 2017 (vot)
  8.17.Tăierea surselor de venit ale jihadiștilor - combaterea finanțării terorismului (vot)
  8.18.Prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii (vot)
 9.Componența comisiilor și delegațiilor
 10.Explicații privind votul
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 12.Depunere de documente
 13.Transferuri de credite
 14.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 15.Calendarul următoarelor ședințe
 16.Încheierea lucrărilor ședinței
 17.Întreruperea sesiunii
 Lista de prezenţă
 Anexa 1 - Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (în locul lui Ryszard Czarnecki)
 Anexa 2 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - Annemie Turtelboom
 Anexa 3 - Numirea unui membru al Comitetului unic de rezoluție
Proces-verbal
Ediţie definitivă (176 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (59 kb)
  Anexa 1
Ediţie definitivă (7 kb)
  Anexa 2
Ediţie definitivă (7 kb)
  Anexa 3
Ediţie definitivă (7 kb)
 
Proces-verbal
Ediţie definitivă (79 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (11 kb)
  Rezultatele voturilor
Ediţie definitivă (44 kb)
  Voturi prin apel nominal
Ediţie definitivă (216 kb)
 
Proces-verbal
Ediţie definitivă (281 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (63 kb)
  Rezultatele voturilor
Ediţie definitivă (680 kb)
  Voturi prin apel nominal
Ediţie definitivă (3844 kb)
Ultima actualizare: 25 aprilie 2018Notă juridică