Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 12. maaliskuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos

14. Komission eettiset periaatteet: Euroopan komission pääsihteerin nimittäminen (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Komission eettiset periaatteet: Euroopan komission pääsihteerin nimittäminen (2018/2624(RSP))

Günther Oettinger (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, S&D-ryhmän puolesta Arndt Kohn, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Olaf Stuger, Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Olaf Stuger ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Marian-Jean Marinescu, Pervenche Berès, Peter van Dalen, Ramon Tremosa i Balcells, Bart Staes, Isabella Adinolfi, Nicolas Bay, Ingeborg Gräßle, Inés Ayala Sender, Anders Primdahl Vistisen, Sven Giegold, György Schöpflin, Mark Demesmaeker, Pascal Durand, Werner Langen ja Bas Eickhout.

Tom Vandenkendelaere käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eric Andrieu, Notis Marias, João Ferreira, Eleftherios Synadinos, Agnes Jongerius, Pirkko Ruohonen-Lerner, Georgios Epitideios ja Krisztina Morvai.

Günther Oettinger käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 25. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus