Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Pondělí, 12. března 2018 - ŠtrasburkKonečné znění
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 5.Členství v politických skupinách
 6.Členství ve výborech a v delegacích
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 8.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu)
 9.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 10.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 11.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 12.Předložení dokumentů
 13.Plán práce
 14.Integrita Komise, zejména jmenování generálního tajemníka Evropské komise (rozprava)
 15.Rovnost žen a mužů v obchodních dohodách EU (rozprava)
 16.Boj proti násilí na ženách a dívkách a ratifikace Istanbulské úmluvy členskými státy EU (rozprava)
 17.Služby přeshraničního dodávání balíků ***I (rozprava)
 18.Výchozí kvalifikace a pravidelné školení řidičů některých silničních vozidel a řidičské průkazy ***I (rozprava)
 19.Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů (krátké přednesení)
 20.Zaostávající regiony v Evropské unii (krátké přednesení)
 21.Úloha regionů a měst v EU při provádění Pařížské dohody o změně klimatu přijaté na 21. konferenci smluvních stran (krátké přednesení)
 22.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 25.Ukončení ročního zasedání
 Prezenční listina
Zápis
Konečné znění (140 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (58 kb)
 
Zápis
Konečné znění (77 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (11 kb)
 
Zápis
Konečné znění (239 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (63 kb)
Poslední aktualizace: 25. června 2018Právní upozornění