Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 12 maart 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 5.Samenstelling fracties
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 8.Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement)
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 10.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 11.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 12.Ingekomen stukken
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Integriteitsbeleid van de Commissie, in het bijzonder de benoeming van de secretaris-generaal van de Europese Commissie (debat)
 15.Gendergelijkheid in de handelsverdragen van de EU (debat)
 16.De bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes en de ratificatie van het Verdrag van Istanbul door de lidstaten van de EU (debat)
 17.Grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten ***I (debat)
 18.Vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde wegvoertuigen en rijbewijzen ***I (debat)
 19.Een Europese strategie voor coöperatieve slimme vervoerssystemen (korte presentatie)
 20.Achterstandsregio's in de EU (korte presentatie)
 21.De rol van de regio's en steden van de EU in de tenuitvoerlegging van de COP21-overeenkomst van Parijs over de klimaatverandering (korte presentatie)
 22.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 25.Sluiting van de zitting
 Presentielijst
Notulen
Definitieve uitgave (139 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (58 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (75 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (11 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (238 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (62 kb)
Laatst bijgewerkt op: 25 juni 2018Juridische mededeling