Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 12 marca 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 5.Skład grup politycznych
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 8.Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu)
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 10.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 11.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 12.Składanie dokumentów
 13.Porządek obrad
 14.Polityka Komisji w dziedzinie prawości, w szczególności mianowanie sekretarza generalnego Komisji Europejskiej (debata)
 15.Równouprawnienie płci w umowach handlowych zawieranych przez UE (debata)
 16.Walka z przemocą wobec kobiet i dziewcząt i ratyfikacja konwencji stambulskiej przez państwa członkowskie UE (debata)
 17.Transgraniczne usługi doręczania paczek ***I (debata)
 18.Wstępna kwalifikacja i okresowe szkolenie kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz prawa jazdy ***I (debata)
 19.Europejska strategia na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych (krótka prezentacja)
 20.Słabiej rozwinięte regiony UE (krótka prezentacja)
 21.Rola regionów i miast UE we wdrażaniu porozumienia paryskiego z konferencji COP21 w sprawie zmian klimatu (krótka prezentacja)
 22.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 25.Zamknięcie sesji rocznej
 Lista obecności
Protokół
Wersja ostateczna (140 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (58 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (76 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (11 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (244 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (63 kb)
Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2018Informacja prawna