Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 13. marca 2018 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Otvorenie zasadania
CRE

Zasadanie Európskeho parlamentu 2018 - 2019 bolo otvorené podľa článku 229 prvého pododseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 146 rokovacieho poriadku.

Posledná úprava: 25. júna 2018Právne oznámenie