Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2053(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0041/2018

Rozpravy :

PV 13/03/2018 - 13
CRE 13/03/2018 - 13

Hlasování :

PV 14/03/2018 - 8.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0076

Zápis
Úterý, 13. března 2018 - ŠtrasburkKonečné znění

13. Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 – Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie (rozprava)
CRE

Zpráva o příštím VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 [2017/2052(INI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Zpráva o reformě systému vlastních zdrojů Evropské unie [2017/2053(INI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Gérard Deprez a Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez a Janusz Lewandowski uvedli zprávy.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Neena Gill (zpravodajka výboru AFET), Paul Rübig (zpravodaj výboru DEVE), Wim van de Camp (zpravodaj výboru INTA), Petri Sarvamaa (zpravodaj výboru CONT), Nedzhmi Ali (zpravodaj výboru CONT), Luigi Morgano (zpravodaj výboru ECON), Anneli Jäätteenmäki (zpravodajka výboru ENVI), Marian-Jean Marinescu (zpravodaj výboru ITRE), Sofia Ribeiro (zpravodajka výboru AGRI), Nicola Caputo (zpravodaj výboru AGRI), Clara Eugenia Aguilera García (zpravodajka výboru PECH), Helga Trüpel (zpravodajka výboru CULT), Monica Macovei (zpravodajka výboru LIBE), Mercedes Bresso (zpravodajka výboru AFCO), Iratxe García Pérez (zpravodajka výboru FEMM), José Manuel Fernandes za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Daniele Viotti za skupinu S&D, Bernd Kölmel za skupinu ECR, Jean Arthuis za skupinu ALDE, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Sophie Montel za skupinu EFDD, Marco Zanni za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Alain Lamassoure, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jens Geier, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Xabier Benito Ziluaga, Marco Valli, Steeve Briois a Siegfried Mureşan.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupili: Tibor Szanyi, aby zvednutím modré karty položil otázku Siegfriedu Mureşanovi, který na otázku odpověděl, Jens Geier, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Pirkko Ruohonen-Lerner, Iskra Mihaylova, Bas Eickhout, Martina Michels, Jörg Meuthen, André Elissen, Tomáš Zdechovský, Silvia Costa, Charles Goerens, Thomas Waitz, Miguel Viegas, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Terry Reintke, Angelo Ciocca, Ivana Maletić, Tiemo Wölken, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Lefteris Christoforou, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon, Elly Schlein, Inese Vaidere a Ivo Belet.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Patricija Šulin a Cristian-Silviu Buşoi.

Vystoupili: Günther Oettinger, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez a Janusz Lewandowski.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.9 zápisu ze dne 14.3.2018 a bod 8.10 zápisu ze dne 14.3.2018.

Poslední aktualizace: 25. června 2018Právní upozornění