Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2053(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0041/2018

Forhandlinger :

PV 13/03/2018 - 13
CRE 13/03/2018 - 13

Afstemninger :

PV 14/03/2018 - 8.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0076

Protokol
Tirsdag den 13. marts 2018 - StrasbourgEndelig udgave

13. Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020 - Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (forhandling)
CRE

Betænkning om den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020 [2017/2052(INI)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jan Olbrycht og Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Betænkning om reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter [2017/2053(INI)] - Budgetudvalget. Ordførere: Gérard Deprez og Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez og Janusz Lewandowski forelagde betænkningerne.

Indlæg af Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: Neena Gill (ordfører for udtalelse fra AFET), Paul Rübig (ordfører for udtalelse fra DEVE), Wim van de Camp (ordfører for udtalelse fra INTA), Petri Sarvamaa (ordfører for udtalelse fra CONT), Nedzhmi Ali (ordfører for udtalelse fra CONT), Luigi Morgano (ordfører for udtalelse fra ECON), Anneli Jäätteenmäki (ordfører for udtalelse fra ENVI), Marian-Jean Marinescu (ordfører for udtalelse fra ITRE), Sofia Ribeiro (ordfører for udtalelse fra AGRI), Nicola Caputo (ordfører for udtalelse fra AGRI), Clara Eugenia Aguilera García (ordfører for udtalelse fra PECH), Helga Trüpel (ordfører for udtalelse fra CULT), Monica Macovei (ordfører for udtalelse fra LIBE), Mercedes Bresso (ordfører for udtalelse fra AFCO), Iratxe García Pérez (ordfører for udtalelse fra FEMM), José Manuel Fernandes for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Daniele Viotti for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Jean Arthuis for ALDE-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Sophie Montel for EFDD-Gruppen, Marco Zanni for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Alain Lamassoure, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jens Geier, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Xabier Benito Ziluaga, Marco Valli, Steeve Briois og Siegfried Mureşan.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Tibor Szanyi for at stille et blåt kort-spørgsmål til Siegfried Mureşan, som besvarede det, Jens Geier, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Pirkko Ruohonen-Lerner, Iskra Mihaylova, Bas Eickhout, Martina Michels, Jörg Meuthen, André Elissen, Tomáš Zdechovský, Silvia Costa, Charles Goerens, Thomas Waitz, Miguel Viegas, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Terry Reintke, Angelo Ciocca, Ivana Maletić, Tiemo Wölken, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Lefteris Christoforou, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon, Elly Schlein, Inese Vaidere og Ivo Belet.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Patricija Šulin og Cristian-Silviu Buşoi.

Talere: Günther Oettinger, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez og Janusz Lewandowski.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 14.3.2018 og punkt 8.10 i protokollen af 14.3.2018.

Seneste opdatering: 25. juni 2018Juridisk meddelelse