Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 13. března 2018 - ŠtrasburkKonečné znění

14. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Udělení absolutoria za rok 2016: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise (05940/2018 [01] - C8-0042/2018 - 2017/2136(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2016: Souhrnný rozpočet EU - Výkonné agentury (05942/2018 - C8-0043/2018 - 2017/2136(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Udělení absolutoria za rok 2016: Souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (05940/2018 [02] - C8-0044/2018 - 2017/2137(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Udělení absolutoria za rok 2016: Souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská rada (05940/2018 [03] - C8-0045/2018 - 2017/2138(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Udělení absolutoria za rok 2016: Souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (05940/2018 [04] - C8-0046/2018 - 2017/2139(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Udělení absolutoria za rok 2016: Souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (05940/2018 [05] - C8-0047/2018 - 2017/2140(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Udělení absolutoria za rok 2016: Souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor (05940/2018 [06] - C8-0048/2018 - 2017/2141(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Udělení absolutoria za rok 2016: Souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (05940/2018 [07] - C8-0049/2018 - 2017/2142(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Udělení absolutoria za rok 2016: Souhrnný rozpočet EU – evropský veřejný ochránce práv (05940/2018 [08] - C8-0050/2018 - 2017/2143(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Udělení absolutoria za rok 2016: Souhrnný rozpočet EU – evropský inspektor ochrany údajů (05940/2018 [09] - C8-0051/2018 - 2017/2144(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

JURI, LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Souhrnný rozpočet EU - Evropská služba pro vnější činnost (05940/2018 [10] - C8-0052/2018 - 2017/2145(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – 8. ERF (05078/2018 - C8-0053/2018 - 2017/2146(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – 9. ERF (05079/2018 - C8-0054/2018 - 2017/2146(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – 10. ERF (05080/2018 - C8-0055/2018 - 2017/2146(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – 11. ERF (05082/2018 - C8-0056/2018 - 2017/2146(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (05941/2018 [01] - C8-0057/2018 - 2017/2147(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND) (05941/2018 [02] - C8-0058/2018 - 2017/2148(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (05941/2018 [03] - C8-0059/2018 - 2017/2149(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (05941/2018 [04] - C8-0060/2018 - 2017/2150(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (05941/2018 [05] - C8-0061/2018 - 2017/2151(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA) (05941/2018 [06] - C8-0062/2018 - 2017/2152(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Udělení absolutoria za rok 2016: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (05941/2018 [07] - C8-0063/2018 - 2017/2153(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

CULT

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (05941/2018 [08] - C8-0064/2018 - 2017/2154(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (EUROJUST) (05941/2018 [09] - C8-0065/2018 - 2017/2155(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (05941/2018 [10] - C8-0066/2018 - 2017/2156(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (05941/2018 [11] - C8-0067/2018 - 2017/2157(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (05941/2018 [12] - C8-0068/2018 - 2017/2158(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (05941/2018 [13] - C8-0069/2018 - 2017/2159(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (05941/2018 [14] - C8-0070/2018 - 2017/2160(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (05941/2018 [15] - C8-0071/2018 - 2017/2161(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) (05941/2018 [16] - C8-0072/2018 - 2017/2162(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) (05941/2018 [17] - C8-0073/2018 - 2017/2163(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (FRONTEX) (05941/2018 [18] - C8-0074/2018 - 2017/2164(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GNSS) (05941/2018 [19] - C8-0075/2018 - 2017/2165(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (05941/2018 [20] - C8-0076/2018 - 2017/2166(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PECH

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro chemické látky (AEPC) (05941/2018 [21] - C8-0077/2018 - 2017/2167(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Udělení absolutoria za rok 2016: Zásobovací agentura Euratomu (AA) (05941/2018 [22] - C8-0078/2018 - 2017/2168(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) (05941/2018 [23] - C8-0079/2018 - 2017/2169(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (05941/2018 [24] - C8-0080/2018 - 2017/2170(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (05941/2018 [25] - C8-0081/2018 - 2017/2171(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (AEAPP) (05941/2018 [26] - C8-0082/2018 - 2017/2172(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ECON

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (05941/2018 [27] - C8-0083/2018 - 2017/2173(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (05941/2018 [28] - C8-0084/2018 - 2017/2174(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (05941/2018 [29] - C8-0085/2018 - 2017/2175(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (05941/2018 [30] - C8-0086/2018 - 2017/2176(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (05941/2018 [31] - C8-0087/2018 - 2017/2177(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (05941/2018 [32] - C8-0088/2018 - 2017/2178(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2016 – Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy (ITER) (05943/2018 [01] - C8-0089/2018 - 2017/2180(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Bezpečnost letecké navigace (SESAR) (05943/2018 [02] - C8-0090/2018 - 2017/2181(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik - letecký průmysl a životní prostředí (CLEAN SKY) (05943/2018 [03] - C8-0091/2018 - 2017/2182(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2016 - Společný podnik Průmysl založený na biotechnologiích (BBI) (05943/2018 [04] - C8-0092/2018 - 2017/2183(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, REGI

- Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik – iniciativa pro inovativní léčiva (IMI) (05943/2018 [05] - C8-0093/2018 - 2017/2184(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH) (05943/2018 [06] - C8-0094/2018 - 2017/2185(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2016: společný podnik Shift2Rail (05943/2018 [07] - C8-0095/2018 - 2017/2186(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2016: Elektrické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (Společný podnik ECSEL) (05943/2018 [08] - C8-0096/2018 - 2017/2187(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

2) parlamentními výbory

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a o zrušení směrnice 2005/89/ES (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- Zpráva o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2019, oddíl III – Komise (2017/2286(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

Poslední aktualizace: 25. června 2018Právní upozornění