Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 13. března 2018 - Štrasburk

17. Situace v Sýrii (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Sýrii (2018/2626(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jean-Luc Schaffhauser, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Franz Obermayr za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Charles Tannock, Hilde Vautmans, Bodil Valero, Takis Hadjigeorgiou, Raymond Finch a Konstantinos Papadakis.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: David McAllister, Neena Gill, Bas Belder, Yannick Jadot, Sofia Sakorafa, Udo Voigt, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Lorenzo Cesa, Wajid Khan, Sajjad Karim a Eleni Theocharous.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Branislav Škripek, Miguel Viegas, Jean-Luc Schaffhauser, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Indrek Tarand, Georgios Epitideios, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Arne Gericke, a Marijana Petir, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Costas Mavrides.

Vystoupil José Inácio Faria k vedení rozpravy (předsedající poskytl upřesnění).

Vystoupila Federica Mogherini.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.12 zápisu ze dne 15.3.2018.

Poslední aktualizace: 25. června 2018Právní upozornění