Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 13. marts 2018 - StrasbourgEndelig udgave

17. Situationen i Syrien (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Syrien (2018/2626(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jean-Luc Schaffhauser, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Franz Obermayr for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Charles Tannock, Hilde Vautmans, Bodil Valero, Takis Hadjigeorgiou, Raymond Finch og Konstantinos Papadakis.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: David McAllister, Neena Gill, Bas Belder, Yannick Jadot, Sofia Sakorafa, Udo Voigt, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Lorenzo Cesa, Wajid Khan, Sajjad Karim og Eleni Theocharous.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Branislav Škripek, Miguel Viegas, Jean-Luc Schaffhauser, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Indrek Tarand, Georgios Epitideios, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Arne Gericke, og Marijana Petir, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Costas Mavrides.

Indlæg af José Inácio Faria om afviklingen af forhandlingen (formanden gav præciserende oplysninger).

Indlæg af Federica Mogherini.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.12 i protokollen af 15.3.2018.

Seneste opdatering: 25. juni 2018Juridisk meddelelse