Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. március 13., Kedd - StrasbourgVégleges kiadás

17. A szíriai helyzet (vita)
CRE

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A szíriai helyzet (2018/2626(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jean-Luc Schaffhauser, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Charles Tannock, Hilde Vautmans, Bodil Valero, Takis Hadjigeorgiou, Raymond Finch és Konstantinos Papadakis.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: David McAllister, Neena Gill, Bas Belder, Yannick Jadot, Sofia Sakorafa, Udo Voigt, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Lorenzo Cesa, Wajid Khan, Sajjad Karim és Eleni Theocharous.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Branislav Škripek, Miguel Viegas, Jean-Luc Schaffhauser, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Indrek Tarand, Georgios Epitideios, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Arne Gericke, és Marijana Petir, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Costas Mavrides.

Felszólal: José Inácio Faria, a vita lefolyásáról (Az elnök pontosítással szolgál).

Felszólal: Federica Mogherini.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.3.15-i jegyzőkönyv, 10.12. pont .

Utolsó frissítés: 2018. június 25.Jogi nyilatkozat