Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2018. gada 13. marts - StrasbūraGalīgā redakcija

17. Stāvoklis Sīrijā (debates)
CRE

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Sīrijā (2018/2626(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jean-Luc Schaffhauser, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Franz Obermayr ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Charles Tannock, Hilde Vautmans, Bodil Valero, Takis Hadjigeorgiou, Raymond Finch un Konstantinos Papadakis.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās David McAllister, Neena Gill, Bas Belder, Yannick Jadot, Sofia Sakorafa, Udo Voigt, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Lorenzo Cesa, Wajid Khan, Sajjad Karim un Eleni Theocharous.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Branislav Škripek, Miguel Viegas, Jean-Luc Schaffhauser, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Indrek Tarand, Georgios Epitideios, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Arne Gericke, un Marijana Petir, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Costas Mavrides.

Uzstājās José Inácio Faria, komentējot debašu norisi (sēdes vadītājs sniedza skaidrojošu atbildi).

Uzstājās Federica Mogherini.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.3.2018. protokola 10.12. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 25. jūnijsJuridisks paziņojums