Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 mars 2018 - Strasbourg

17. Situationen i Syrien (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Syrien (2018/2626(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jean-Luc Schaffhauser; Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Franz Obermayr för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Charles Tannock, Hilde Vautmans, Bodil Valero, Takis Hadjigeorgiou, Raymond Finch och Konstantinos Papadakis.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: David McAllister, Neena Gill, Bas Belder, Yannick Jadot, Sofia Sakorafa, Udo Voigt, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Lorenzo Cesa, Wajid Khan, Sajjad Karim och Eleni Theocharous.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Branislav Škripek, Miguel Viegas, Jean-Luc Schaffhauser, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Indrek Tarand; Georgios Epitideios, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Arne Gericke; och Marijana Petir, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Costas Mavrides.

Talare: José Inácio Faria yttrade sig om genomförandet av debatten (talmannen gjorde vissa förtydliganden).

Talare: Federica Mogherini.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.12 i protokollet av den 15.3.2018.

Senaste uppdatering: 25 juni 2018Rättsligt meddelande