Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 13. března 2018 - ŠtrasburkKonečné znění

18. Perspektivy EU v souvislosti s prvním společným zasedáním Rady EU-Kuba (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Perspektivy EU v souvislosti s prvním společným zasedáním Rady EU-Kuba (2018/2528(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Luis de Grandes Pascual za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, María Teresa Giménez Barbat za skupinu ALDE, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL, James Carver za skupinu EFDD, David McAllister, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Lidia Senra Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Jarosław Wałęsa, Francisco Assis, Michael Gahler, Pina Picierno, Francisco José Millán Mon a Laima Liucija Andrikienė.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Ana Miranda, Ángela Vallina a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupila Federica Mogherini.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 25. června 2018Právní upozornění