Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 13. marts 2018 - Strasbourg

18. EU's perspektiver for det første møde i Det Fælles Råd EU-Cuba (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: EU's perspektiver for det første møde i Det Fælles Råd EU-Cuba (2018/2528(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Luis de Grandes Pascual for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, María Teresa Giménez Barbat for ALDE-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, David McAllister, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Lidia Senra Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Jarosław Wałęsa, Francisco Assis, Michael Gahler, Pina Picierno, Francisco José Millán Mon og Laima Liucija Andrikienė.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Ana Miranda, Ángela Vallina og Fabio Massimo Castaldo.

Indlæg af Federica Mogherini.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 25. juni 2018Juridisk meddelelse