Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. március 13., Kedd - Strasbourg

18. Uniós kilátások az első EU–Kuba együttes tanácsi ülésen (vita)
CRE

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Uniós kilátások az első EU–Kuba együttes tanácsi ülésen (2018/2528(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Luis de Grandes Pascual, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, María Teresa Giménez Barbat, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, João Pimenta Lopes, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, David McAllister, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Lidia Senra Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Jarosław Wałęsa, Francisco Assis, Michael Gahler, Pina Picierno, Francisco José Millán Mon és Laima Liucija Andrikienė.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Ana Miranda, Ángela Vallina és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Federica Mogherini.

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

A vitát berekesztik.

Utolsó frissítés: 2018. június 25.Jogi nyilatkozat