Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 mars 2018 - Strasbourg

19. Ny agenda för förbindelserna mellan EU och Centralasien inom ramen för det 13:e årliga ministermötet (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Ny agenda för förbindelserna mellan EU och Centralasien inom ramen för det 13:e årliga ministermötet (2018/2526(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Laima Liucija Andrikienė för PPE-gruppen, Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Eduard Kukan, Brando Benifei, Francisco José Millán Mon, Jo Leinen, Ramona Nicole Mănescu, Andrejs Mamikins och Adam Szejnfeld.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil och Notis Marias.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 25 juni 2018Rättsligt meddelande