Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2226(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0047/2018

Разисквания :

PV 13/03/2018 - 20
CRE 13/03/2018 - 20

Гласувания :

PV 14/03/2018 - 8.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0077

Протокол
Вторник, 13 март 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

20. Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2018 г. - Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2018 г. (разискване)
CRE

Доклад относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2018 г. [2017/2226(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2018 г. [2017/2260(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

Hugues Bayet и Krzysztof Hetman представиха докладите.

Изказа се Nedzhmi Ali (докладчик по становището на комисията BUDG).

Изказаха се: Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) и Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се: Nuno Melo (докладчик по становището на комисията ENVI), Искра Михайлова (докладчик по становището на комисията REGI), Julie Ward (докладчик по становището на комисията CULT), Evelyn Regner (докладчик по становището на комисията FEMM), Tom Vandenkendelaere, от името на групата PPE, Javi López, от името на групата S&D, Bernd Lucke, от името на групата ECR, също и относно немския текст на доклад A8-0047/2018, Caroline Nagtegaal, от името на групата ALDE, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, Bernard Monot, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, David Casa, Sergio Gutiérrez Prieto, Sergio Gutiérrez Prieto, Ulrike Trebesius, Yana Toom, Bas Eickhout, Kostadinka Kuneva, Barbara Kappel, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Czesław Hoc, Thomas Mann, Jakob von Weizsäcker, Gunnar Hökmark, Brando Benifei, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Markus Ferber, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan и Othmar Karas.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor и Notis Marias.

Изказаха се: Marianne Thyssen, Моника Панайотова, Hugues Bayet и Krzysztof Hetman.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 15.3.2018 г и точка 8.12 от протокола от 15.3.2018 г г.

Последно осъвременяване: 25 юни 2018 г.Правна информация