Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2226(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0047/2018

Forhandlinger :

PV 13/03/2018 - 20
CRE 13/03/2018 - 20

Afstemninger :

PV 14/03/2018 - 8.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0077

Protokol
Tirsdag den 13. marts 2018 - Strasbourg

20. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2018 - Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2018 (forhandling)
CRE

Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2018 [2017/2226(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2018 [2017/2260(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

Hugues Bayet og Krzysztof Hetman forelagde betænkningerne.

Indlæg af Nedzhmi Ali (ordfører for udtalelse fra BUDG).

Talere: Monika Panayotova (formand for Rådet) og Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: Nuno Melo (ordfører for udtalelse fra ENVI), Iskra Mihaylova (ordfører for udtalelse fra REGI), Julie Ward (ordfører for udtalelse fra CULT), Evelyn Regner (ordfører for udtalelse fra FEMM), Tom Vandenkendelaere for PPE-Gruppen, Javi López for S&D-Gruppen, Bernd Lucke for ECR-Gruppen, ligeledes om den tyske udgave af betænkning A8-0047/2018, Caroline Nagtegaal for ALDE-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen, Bernard Monot for ENF-Gruppen, og Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, David Casa, Sergio Gutiérrez Prieto, Sergio Gutiérrez Prieto, Ulrike Trebesius, Yana Toom, Bas Eickhout, Kostadinka Kuneva, Barbara Kappel, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Czesław Hoc, Thomas Mann, Jakob von Weizsäcker, Gunnar Hökmark, Brando Benifei, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Markus Ferber, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan og Othmar Karas.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor og Notis Marias.

Talere: Marianne Thyssen, Monika Panayotova, Hugues Bayet og Krzysztof Hetman.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.11 i protokollen af 15.3.2018 og punkt 8.12 i protokollen af 15.3.2018.

Seneste opdatering: 25. juni 2018Juridisk meddelelse