Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2226(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0047/2018

Keskustelut :

PV 13/03/2018 - 20
CRE 13/03/2018 - 20

Äänestykset :

PV 14/03/2018 - 8.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0077

Pöytäkirja
Tiistai 13. maaliskuuta 2018 - Strasbourg

20. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2018 - Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2018 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (keskustelu)
CRE

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2018 [2017/2226(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2018 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat [2017/2260(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

Hugues Bayet ja Krzysztof Hetman esittelivät mietinnöt.

käytti puheenvuoron Nedzhmi Ali (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Puheenvuorot: Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja) ja Marianne Thyssen (komission jäsen).

Puheenvuorot: Nuno Melo (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Iskra Mihaylova (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Julie Ward (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Evelyn Regner (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tom Vandenkendelaere PPE-ryhmän puolesta, Javi López S&D-ryhmän puolesta, ECR-ryhmän puolesta Bernd Lucke, joka kommentoi myös mietinnön (A8-0047/2018) saksankielistä versiota, Caroline Nagtegaal ALDE-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, David Casa, Sergio Gutiérrez Prieto, Sergio Gutiérrez Prieto, Ulrike Trebesius, Yana Toom, Bas Eickhout, Kostadinka Kuneva, Barbara Kappel, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Czesław Hoc, Thomas Mann, Jakob von Weizsäcker, Gunnar Hökmark, Brando Benifei, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Markus Ferber, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan ja Othmar Karas.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen, Monika Panayotova, Hugues Bayet ja Krzysztof Hetman.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.3.2018, kohta 8.11 ja istunnon pöytäkirja 15.3.2018, kohta 8.12.

Päivitetty viimeksi: 25. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus