Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2226(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0047/2018

Debaty :

PV 13/03/2018 - 20
CRE 13/03/2018 - 20

Głosowanie :

PV 14/03/2018 - 8.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0077

Protokół
Wtorek, 13 marca 2018 r. - Strasburg

20. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2018 - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2018 r. (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2018 [2017/2226(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2018 r. [2017/2260(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

Hugues Bayet i Krzysztof Hetman przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Nedzhmi Ali (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG).

Głos zabrały: Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: Nuno Melo (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Iskra Mihaylova (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Julie Ward (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Evelyn Regner (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Tom Vandenkendelaere w imieniu grupy PPE, Javi López w imieniu grupy S&D, Bernd Lucke w imieniu grupy ECR, także w kwestii niemieckiej wersji sprawozdania A8-0047/2018, Caroline Nagtegaal w imieniu grupy ALDE, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL, Bernard Monot w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, David Casa, Sergio Gutiérrez Prieto, Sergio Gutiérrez Prieto, Ulrike Trebesius, Yana Toom, Bas Eickhout, Kostadinka Kuneva, Barbara Kappel, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Czesław Hoc, Thomas Mann, Jakob von Weizsäcker, Gunnar Hökmark, Brando Benifei, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Markus Ferber, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan i Othmar Karas.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor i Notis Marias.

Głos zabrali: Marianne Thyssen, Monika Panayotova, Hugues Bayet i Krzysztof Hetman.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 15.3.2018 i pkt 8.12 protokołu z dnia 15.3.2018.

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2018Informacja prawna