Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2226(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0047/2018

Dezbateri :

PV 13/03/2018 - 20
CRE 13/03/2018 - 20

Voturi :

PV 14/03/2018 - 8.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0077

Proces-verbal
Marţi, 13 martie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă

20. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiză anuală a creșterii pentru 2018 - Semestrul european pentru coordonarea politicii economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2018 (dezbatere)
CRE

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiză anuală a creșterii pentru 2018 [2017/2226(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicii economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2018 [2017/2260(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

Hugues Bayet și Krzysztof Hetman și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Nedzhmi Ali (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG).

Au intervenit: Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit: Nuno Melo (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Iskra Mihaylova (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Julie Ward (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Evelyn Regner (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Tom Vandenkendelaere, în numele Grupului PPE, Javi López, în numele Grupului S&D, Bernd Lucke, în numele Grupului ECR, de asemenea, privind versiunea în limba germană a raportului A8-0047/2018, Caroline Nagtegaal, în numele Grupului ALDE, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, Bernard Monot, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, David Casa, Sergio Gutiérrez Prieto, Sergio Gutiérrez Prieto, Ulrike Trebesius, Yana Toom, Bas Eickhout, Kostadinka Kuneva, Barbara Kappel, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Czesław Hoc, Thomas Mann, Jakob von Weizsäcker, Gunnar Hökmark, Brando Benifei, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Markus Ferber, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan și Othmar Karas.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor și Notis Marias.

Au intervenit: Marianne Thyssen, Monika Panayotova, Hugues Bayet și Krzysztof Hetman.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.11 al PV din 15.3.2018 și punctul 8.12 al PV din 15.3.2018.

Ultima actualizare: 25 iunie 2018Notă juridică