Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2226(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0047/2018

Rozpravy :

PV 13/03/2018 - 20
CRE 13/03/2018 - 20

Hlasovanie :

PV 14/03/2018 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0077

Zápisnica
Utorok, 13. marca 2018 - Štrasburg

20. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2018 - Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2018 (rozprava)
CRE

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2018 [2017/2226(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2018 [2017/2260(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

Hugues Bayet a Krzysztof Hetman uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Nedzhmi Ali (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko).

Vystúpili: Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Nuno Melo (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Iskra Mihaylova (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Julie Ward (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Evelyn Regner (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Tom Vandenkendelaere v mene skupiny PPE, Javi López v mene skupiny S&D, Bernd Lucke v mene skupiny ECR, tiež k nemeckej jazykovej verzii správy A8-0047/2018, Caroline Nagtegaal v mene skupiny ALDE, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL, Bernard Monot v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, David Casa, Sergio Gutiérrez Prieto, Sergio Gutiérrez Prieto, Ulrike Trebesius, Yana Toom, Bas Eickhout, Kostadinka Kuneva, Barbara Kappel, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Czesław Hoc, Thomas Mann, Jakob von Weizsäcker, Gunnar Hökmark, Brando Benifei, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Markus Ferber, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan a Othmar Karas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor a Notis Marias.

Vystúpili títo poslanci: Marianne Thyssen, Monika Panayotova, Hugues Bayet a Krzysztof Hetman.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 15.3.2018 a bod 8.12 zápisnice zo dňa 15.3.2018.

Posledná úprava: 25. júna 2018Právne oznámenie