Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Κατευθυντήριες γραμμές για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ (συζήτηση)
 4.Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας και 23ης Μαρτίου 2018 (συζήτηση)
 5.Νεκρολογία
 6.Σύνθεση του Σώματος
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Εφαρμογή του πρωτοκόλλου όσον αφορά τις δημοσιονομικές συνέπειες της λήξης της Συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΚΑΧ και σχετικά με το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.2.Συμφωνία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.3.Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.4.Υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων ***I (ψηφοφορία)
  7.5.Aρχική επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων και άδειες οδήγησης ***I (ψηφοφορία)
  7.6.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων Θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ ***I (ψηφοφορία)
  7.7.Ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ (ψηφοφορία)
  7.8.Υστερούσες περιφέρειες της ΕΕ (ψηφοφορία)
  7.9.Ο ρόλος των περιφερειών και των πόλεων της ΕΕ στην υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού (COP 21) για την κλιματική αλλαγή (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Επανάληψη της συνόδου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Αίτημα για διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 13.Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 - Mεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ (συζήτηση)
 16.Δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
 17.Κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
 18.Προοπτικές της ΕΕ για την πρώτη κοινή σύνοδο του Συμβουλίου ΕΕ-Κούβας (συζήτηση)
 19.Νέο θεματολόγιο για τις σχέσεις ΕΕ-Κεντρικής Ασίας στο πλαίσιο της 13ης ετήσιας συνόδου υπουργικού επιπέδου (συζήτηση)
 20.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 - Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (281 kb)
25/06/2018 14:18
  Κατάσταση παρόντων (65 kb)
20/02/2019 08:24
 
Συνοπτικά πρακτικά (91 kb)
25/06/2018 14:18
  Κατάσταση παρόντων (12 kb)
20/02/2019 08:24
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (24 kb)
31/12/2018 12:26
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (46 kb)
20/12/2018 21:46
 
Συνοπτικά πρακτικά (285 kb)
25/06/2018 14:18
  Κατάσταση παρόντων (72 kb)
20/02/2019 08:24
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (364 kb)
31/12/2018 12:26
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (700 kb)
20/12/2018 21:46
Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου