Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Antradienis, 2018 m. kovo 13 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
 1.Metinės sesijos pradžia
 2.Posėdžio pradžia
 3.Gairės dėl būsimų ES ir Jungtinės Karalystės santykių pagrindo (diskusijos)
 4.Pasirengimas 2018 m. kovo 22–23 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)
 5.Atminimo pagerbimas
 6.Parlamento sudėtis
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo įgyvendinimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.2.ES ir Naujosios Zelandijos susitarimas dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.3.Europos sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų strategija (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.4.Tarptautinės siuntinių pristatymo paslaugos ***I (balsavimas)
  7.5.Tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinė kvalifikacija ir periodinis mokymas ***I (balsavimas)
  7.6.Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Europos gynybos pramonės plėtros programos ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti sukūrimas ***I (balsavimas)
  7.7.Lyčių lygybė ES prekybos susitarimuose (balsavimas)
  7.8.Mažiau išsivystę regionai ES (balsavimas)
  7.9.ES regionų ir miestų vaidmuo įgvendinant Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos (COP 21) (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Posėdžio atnaujinimas
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalis)
 13.Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas. Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma (diskusijos)
 14.Gauti dokumentai
 15.2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis (diskusijos)
 16.Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimai
 17.Padėtis Sirijoje (diskusijos)
 18.ES perspektyvos, susijusios su pirmuoju ES ir Kubos bendru Tarybos posėdžiu (diskusijos)
 19.Nauja ES ir Vidurinės Azijos santykių darbotvarkė, skirta 13-ajam metiniam ministrų susitikimui (diskusijos)
 20.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2018 m. metinė augimo apžvalga. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2018 m. metinėje augimo apžvalgoje (diskusijos)
 21.Kito posėdžio darbotvarkė
 22.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas
Galutinė teksto versija (255 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (64 kb)
 
Protokolas
Galutinė teksto versija (84 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (11 kb)
  Balsavimo rezultatai
Galutinė teksto versija (20 kb)
  Vardinis balsavimas
Galutinė teksto versija (46 kb)
 
Protokolas
Galutinė teksto versija (265 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (64 kb)
  Balsavimo rezultatai
Galutinė teksto versija (350 kb)
  Vardinis balsavimas
Galutinė teksto versija (688 kb)
Atnaujinta: 2018 m. birželio 25 d.Teisinis pranešimas