Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Marţi, 13 martie 2018 - Strasbourg
 1.Deschiderea sesiunii anuale
 2.Deschiderea ședinței
 3.Orientări privind cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit (dezbatere)
 4.Pregătirea reuniunii Consiliului European din 22-23 martie 2018 (dezbatere)
 5.Omagiu postum
 6.Componența Parlamentului
 7.Votare
  7.1.Punerea în aplicare a Protocolului privind consecințele financiare ale expirării Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.2.Acordul dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind cooperarea și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.3.O strategie europeană privind sistemele de transport inteligente cooperative (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.4.Serviciile de livrare transfrontalieră de colete ***I (vot)
  7.5.Calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere și permisele de conducere ***I (vot)
  7.6.Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Instituirea Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE ***I (vot)
  7.7.Egalitatea de gen în acordurile comerciale ale UE (vot)
  7.8.Regiuni cu întârzieri în dezvoltare din UE (vot)
  7.9.Rolul regiunilor și al orașelor din UE în punerea în aplicare a Acordului de la Paris COP 21 privind schimbările climatice (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Reluarea ședinței
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 12.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European (articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură)
 13.Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 - Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene (dezbatere)
 14.Depunere de documente
 15.Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III (dezbatere)
 16.Declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
 17.Situația din Siria (dezbatere)
 18.Perspectivele UE privind prima reuniune a Consiliului mixt UE-Cuba (dezbatere)
 19.O nouă agendă pentru relațiile UE-Asia Centrală în cadrul celei de-a 13-a reuniuni ministeriale anuale (dezbatere)
 20.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiză anuală a creșterii pentru 2018 - Semestrul european pentru coordonarea politicii economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2018 (dezbatere)
 21.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 22.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (262 kb)
25/06/2018 14:24
  Lista de prezenţă (64 kb)
20/02/2019 08:24
 
Proces-verbal (84 kb)
25/06/2018 14:24
  Lista de prezenţă (11 kb)
20/02/2019 08:24
  Rezultatele voturilor (20 kb)
31/12/2018 12:26
  Voturi prin apel nominal (46 kb)
20/12/2018 22:46
 
Proces-verbal (267 kb)
25/06/2018 14:24
  Lista de prezenţă (64 kb)
20/02/2019 08:24
  Rezultatele voturilor (346 kb)
31/12/2018 12:26
  Voturi prin apel nominal (690 kb)
20/12/2018 22:46
Ultima actualizare: 25 iunie 2018Notă juridică