Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Torek, 13. marec 2018 - StrasbourgKončna izdaja
 1.Otvoritev zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Smernice za okvir prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom (razprava)
 4.Priprave na zasedanje Evropskega sveta 22. in 23. marca 2018 (razprava)
 5.Počastitev spomina
 6.Sestava Parlamenta
 7.Čas glasovanja
  7.1.Protokol o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ESPJ in o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.2.Sporazum med EU in Novo Zelandijo o sodelovanju in vzajemni upravni pomoči v carinskih zadevah *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.3.Evropska strategija za kooperativne inteligentne prometne sisteme (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.4.Storitve čezmejne dostave paketov ***I (glasovanje)
  7.5.Temeljne kvalifikacije in redno usposabljanje voznikov nekaterih cestnih vozil in vozniška dovoljenja ***I (glasovanje)
  7.6.Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Ustanovitev evropskega programa za razvoj obrambne industrije v podporo konkurenčnosti in inovacijski zmogljivosti obrambne industrije EU ***I (glasovanje)
  7.7.Enakost spolov v trgovinskih sporazumih EU (glasovanje)
  7.8.Regije EU, ki zaostajajo v razvoju (glasovanje)
  7.9.Vloga regij in mest EU pri izvajanju Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah (COP 21) (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanj
 10.Nadaljevanje seje
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Zahteva za posvetovanje z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika)
 13.Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020 - Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije (razprava)
 14.Predložitev dokumentov
 15.Smernice za proračun 2019 – oddelek III (razprava)
 16.Izjavi podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
 17.Razmere v Siriji (razprava)
 18.Perspektive EU glede prvega srečanja Skupnega sveta EU-Kuba (razprava)
 19.Nova agenda za odnose med EU in srednjo Azijo v okviru 13. letnega ministrskega srečanja (razprava)
 20.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2018 - Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2018 (razprava)
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik
Končna izdaja (255 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (64 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (83 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (11 kb)
  Izidi glasovanja
Končna izdaja (20 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (46 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (256 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (64 kb)
  Izidi glasovanja
Končna izdaja (344 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (689 kb)
Zadnja posodobitev: 25. junij 2018Pravno obvestilo