Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2566(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0137/2018

Dezbateri :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Voturi :

PV 15/03/2018 - 10.13

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0091

Proces-verbal
Miercuri, 14 martie 2018 - Strasbourg

16. Amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (dezbatere)
CRE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000006/2018) adresată de Czesław Adam Siekierski și Bernd Lange, în numele comisiilor REGI și INTA, Comisiei: Amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (2018/2566(RSP)) (B8-0007/2018)

Czesław Adam Siekierski și Bernd Lange au dezvoltat întrebarea.

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Esther Herranz García, în numele Grupului PPE, Clara Eugenia Aguilera García, în numele Grupului S&D, Jørn Dohrmann, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Florent Marcellesi, în numele Grupului Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Loiseau, în numele Grupului ENF, Michel Dantin, Paolo De Castro și Thomas Waitz.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández și Soledad Cabezón Ruiz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Paul Rübig și Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

A intervenit Cecilia Malmström.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Jørn Dohrmann și James Nicholson, în numele Grupului ECR, referitoare la amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (2018/2566(RSP)) (B8-0137/2018);

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García și Alessia Maria Mosca, în numele Grupului S&D, referitoare la măsurile guvernului SUA privind sistemul de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (2018/2566(RSP)) (B8-0138/2018);

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné și Carlos Iturgaiz, în numele Grupului PPE, referitoare la amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (2018/2566(RSP)) (B8-0145/2018);

—   Tiziana Beghin și Marco Zullo, în numele Grupului EFDD, referitoare la măsurile guvernului SUA privind sistemul de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (2018/2566(RSP)) (B8-0147/2018);

—   Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz și Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, referitoare la măsurile guvernului SUA privind sistemul de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (2018/2566(RSP)) (B8-0148/2018);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (2018/2566(RSP)) (B8-0149/2018);

—   Florent Marcellesi, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (2018/2566(RSP)) (B8-0151/2018).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.13 al PV din 15.3.2018.

Ultima actualizare: 26 iunie 2018Notă juridică