Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 14. marts 2018 - StrasbourgEndelig udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c)
 4.USA's beslutning om at indføre told på stål og aluminium (forhandling)
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Drøftelse med Portugals premierminister, António Costa, om Europas fremtid (forhandling)
 7.Anmodning om ophævelse af immunitet
 8.Afstemningstid
  8.1.Retningslinjer for rammen for de fremtidige forbindelser mellem EU og UK (afstemning)
  8.2.Statistik over jernbanetransport (forretningsordenens artikel 150) ***I (afstemning)
  8.3.Udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbank (forretningsordenens artikel 150) * (afstemning)
  8.4.Fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease ***I (afstemning)
  8.5.Yderligere makrofinansiel bistand til Georgien ***I (afstemning)
  8.6.Indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EU) nr. 347/2013 hvad angår EU-listen over projekter af fælles interesse (afstemning)
  8.7.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2017/008 DE/Goodyear (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.8.Sammensætning af Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse (afstemning)
  8.9.Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020 (afstemning)
  8.10.Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (afstemning)
  8.11.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2018 (afstemning)
  8.12.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2018 (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Internationalt samarbejde om bekæmpelse af cyberkriminalitet - truslen mod offentlige tjenester (debat om et aktuelt spørgsmål)
 14.Beskyttelse af undersøgende journalister i Europa: sagen om den slovakiske journalist Ján Kuciak og Martina Kušnírová (forhandling)
 15.Fælles konsolideret selskabsskattegrundlag * - Fælles selskabsskattegrundlag * (forhandling)
 16.USA's angreb på EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (forhandling)
 17.Virksomhedernes sociale ansvar (forhandling)
 18.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 19.Europass: ramme for færdigheder og kvalifikationer ***I (forhandling)
 20.Programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) ***I (forhandling)
 21.Fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Comorerne: opsigelse *** - Fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Comorerne: opsigelse (beslutning) (forhandling)
 22.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 23.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 24.Bevillingsoverførsler
 25.Modtagne dokumenter
 26.Dagsorden for næste møde
 27.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
 Bilag 1 - Udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbank
 Bilag 2 - Sammensætning af Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse
Protokol
Endelig udgave (201 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (64 kb)
  Bilag 1
Endelig udgave (7 kb)
  Bilag 2
Endelig udgave (2 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (88 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (11 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (57 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (314 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (305 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (63 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (949 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (5135 kb)
Seneste opdatering: 25. juni 2018Juridisk meddelelse