Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 14 marca 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)
 4.Decyzja Stanów Zjednoczonych o nałożeniu ceł na stal i aluminium (debata)
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Debata na temat przyszłości Europy z udziałem premiera Portugalii Antónia Costy (debata)
 7.Wniosek o uchylenie immunitetu
 8.Głosowanie
  8.1.Wytyczne w sprawie przyszłych stosunków UE i Zjednoczonego Królestwa (głosowanie)
  8.2.Statystyka transportu kolejowego (art. 150 Regulaminu) ***I (głosowanie)
  8.3.Mianowanie wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego (art. 150 Regulaminu) * (głosowanie)
  8.4.Środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu ***I (głosowanie)
  8.5.Dalsza pomoc makrofinansowa dla Gruzji ***I (głosowanie)
  8.6.Sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego Komisji zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (głosowanie)
  8.7.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku – EGF/2017/008 DE/Goodyear (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.8.Skład osobowy Komisji Specjalnej ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania (głosowanie)
  8.9.Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (głosowanie)
  8.10.Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (głosowanie)
  8.11.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2018 (głosowanie)
  8.12.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2018 r. (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania cyberprzestępczości - zagrożenie dla usług publicznych (debata na aktualny temat)
 14.Ochrona dziennikarzy śledczych w Europie: przypadek słowackiego dziennikarza Jána Kuciaka i Martiny Kušnírovej (debata)
 15.Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (CCCTB) * - Wspólna podstawa opodatkowania osób prawnych * (debata)
 16.Atak USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (debata)
 17.Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (debata)
 18.Skład komisji i delegacji
 19.Lepszej jakości usługi w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass) ***I (debata)
 20.Program „Kreatywna Europa” (2014-2020) ***I (debata)
 21.Wypowiedzenie Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów *** - Wypowiedzenie Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów (rezolucja) (debata)
 22.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 23.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 24.Przesunięcie środków
 25.Składanie dokumentów
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
 Załącznik 1 - Mianowanie wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego
 Załącznik 2 - Skład osobowy Komisji Specjalnej ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania
Protokół
Wersja ostateczna (204 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (64 kb)
  Załącznik 1
Wersja ostateczna (7 kb)
  Załącznik 2
Wersja ostateczna (2 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (89 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (11 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (56 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (326 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (322 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (64 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (954 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (5256 kb)
Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2018Informacja prawna