Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2631(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0159/2018

Συζήτηση :

PV 15/03/2018 - 8.2
CRE 15/03/2018 - 8.2

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2018 - 10.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0080

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8.2. Η σύλληψη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν, ιδίως η περίπτωση του βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάρωφ Σαλίχ Μαχμούντ Οσμάν
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 και B8-0164/2018 (2018/2631(RSP))

Οι Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Brunon Wenta, Michèle Rivasi, Marie-Christine Vergiat, Louis Michel και Ana Gomes παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Krzysztof Hetman και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Stanislav Polčák και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Νότης Μαριάς επί της διεξαγωγής της συζήτησης (η Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινιστικές δηλώσεις).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου