Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2632(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0165/2018

Keskustelut :

PV 15/03/2018 - 8.3
CRE 15/03/2018 - 8.3

Äänestykset :

PV 15/03/2018 - 10.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0081

Pöytäkirja
Torstai 15. maaliskuuta 2018 - Strasbourg

10.3. Armomurhat Ugandassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 ja B8-0173/2018 (2018/2632(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0165/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 ja B8-0173/2018)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok, László Tőkés ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Norbert Neuser S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo ja Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0081)

Päivitetty viimeksi: 26. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö