Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2626(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0139/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/03/2018 - 10.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0090

Protokół
Czwartek, 15 marca 2018 r. - Strasburg

10.12. Sytuacja w Syrii (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018 i B8-0150/2018 (2018/2626(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0139/2018

(zastępujący B8-0139/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018 i B8-0146/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Julia Pitera i Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Victor Boştinaru i Elena Valenciano w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anna Elżbieta Fotyga i Peter van Dalen w imieniu grupy ECR;

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Helga Trüpel i Jordi Solé w imieniu grupy politycznej Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2018)0090)

(Projekty rezolucji B8-0141/2018 i B8-0150/2018 stały się bezprzedmiotowe.)

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2018Informacja prawna