Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2626(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0139/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/03/2018 - 10.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0090

Zápisnica
Štvrtok, 15. marca 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

10.12. Situácia v Sýrii (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018 a B8-0150/2018 (2018/2626(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0139/2018

(nahrádzajúci B8-0139/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018 a B8-0146/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Julia Pitera a Laima Liucija Andrikienė, v mene skupiny PPE;

—   Victor Boştinaru a Elena Valenciano, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anna Elżbieta Fotyga a Peter van Dalen, v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Helga Trüpel a Jordi Solé, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2018)0090)

(Návrhy uznesenia B8-0141/2018 a B8-0150/2018 sa stali bezpredmetnými.)

Posledná úprava: 26. júna 2018Právne oznámenie