Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 15 март 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Петиции
 3.Положението в Сирия (внесени предложения за резолюция)
 4.Корпоративна социална отговорност (внесени предложения за резолюция)
 5.Внесени документи
 6.Прилагане на регламента относно полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони - Съпътстващи мерки относно полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони (разискване)
 7.План за действие относно инфраструктурата за алтернативни горива (разискване)
 8.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  8.1.Положението на Малдивските острови
  8.2.Задържането на защитници на правата на човека в Судан, и по-специално случаят на Салих Махмуд Осман, лауреат на наградата „Сахаров“
  8.3.„Убийства от милосърдие“ в Уганда
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Време за гласуване
  10.1.Положението на Малдивските острови (гласуване)
  10.2.Задържането на защитници на правата на човека в Судан, и по-специално случаят на Салих Махмуд Осман, лауреат на наградата „Сахаров“ (гласуване)
  10.3.„Убийства от милосърдие“ в Уганда (гласуване)
  10.4.Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Съюза на Коморските острови: денонсиране *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  10.5.Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Коморските острови: денонсиране (резолюция) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  10.6.„Европас“: рамка за уменията и квалификациите ***I (гласуване)
  10.7.Програма „Творческа Европа“ (2014 - 2020 г.) ***I (гласуване)
  10.8.Местоположение на седалището на Европейската агенция по лекарствата ***I (гласуване)
  10.9.Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък * (гласуване)
  10.10.Обща основа за облагане с корпоративен данък * (гласуване)
  10.11.Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III (гласуване)
  10.12.Положението в Сирия (гласуване)
  10.13.Атака на САЩ срещу системата на ЕС за подкрепа на земеделските стопанства в рамките на ОСП (в контекста на случая с испанските маслини) (гласуване)
  10.14.Корпоративна социална отговорност (гласуване)
 11.Съобщение на председателството
 12.Обяснениe на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание
 16.Резерв за изпълнение на ЕСИ фондовете (разискване)
 17.Решения относно някои документи
 18.График на следващите заседания
 19.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 20.Закриване на заседанието
 21.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (204 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (61 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (85 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (11 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (44 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (119 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (290 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (72 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (663 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (1960 kb)
Последно осъвременяване: 26 юни 2018 г.Правна информация