Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 15 maart 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Verzoekschriften
 3.De situatie in Syrië (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Maatschappelijk verantwoord ondernemen (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Ingekomen stukken
 6.Uitvoering van de verordening inzake conflictmineralen - Begeleidende maatregelen met betrekking tot conflictmineralen (debat)
 7.Actieplan inzake infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (debat)
 8.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  8.1.De situatie op de Maldiven
  8.2.De arrestatie van mensenrechtenverdedigers in Soedan, in het bijzonder de zaak van Sacharovprijswinnaar Salih Mahmoud Osman
  8.3.Doden uit mededogen in Oeganda
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Stemmingen
  10.1.De situatie op de Maldiven (stemming)
  10.2.De arrestatie van mensenrechtenverdedigers in Soedan, in het bijzonder de zaak van Sacharovprijswinnaar Salih Mahmoud Osman (stemming)
  10.3.Doden uit mededogen in Oeganda (stemming)
  10.4.Opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.5.Opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren (resolutie) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.6.Europass: kader voor vaardigheden en kwalificaties ***I (stemming)
  10.7.Het programma Creatief Europa (2014-2020) ***I (stemming)
  10.8.Plaats van vestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau ***I (stemming)
  10.9.Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting * (stemming)
  10.10.Gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting * (stemming)
  10.11.Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III (stemming)
  10.12.De situatie in Syrië (stemming)
  10.13.Aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven) (stemming)
  10.14.Maatschappelijk verantwoord ondernemen (stemming)
 11.Mededeling van de Voorzitter
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Hervatting van de vergadering
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 16.Prestatiereserve van de ESI-fondsen (debat)
 17.Besluiten inzake bepaalde documenten
 18.Rooster van de volgende vergaderingen
 19.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 20.Sluiting van de vergadering
 21.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen
Definitieve uitgave (184 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (61 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (81 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (11 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (41 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (121 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (266 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (63 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (646 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (1997 kb)
Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2018Juridische mededeling