Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 15. marca 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Otvorenie rokovania
 2.Petície
 3.Situácia v Sýrii (predložené návrhy uznesení)
 4.Sociálna zodpovednosť podnikov (predložené návrhy uznesení)
 5.Predloženie dokumentov
 6.Vykonávanie nariadenia o nerastných surovinách z konfliktných oblastí - Sprievodné opatrenia týkajúce sa nerastov z konfliktných oblastí (rozprava)
 7.Akčný plán pre infraštruktúru pre alternatívne palivá (rozprava)
 8.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  8.1.Situácia na Maldivách
  8.2.Zatknutie obhajcov ľudských práv v Sudáne, najmä prípad laureáta Sacharovovej ceny Sáliha Mahmúda Usmána
  8.3.Zabíjanie z milosrdenstva v Ugande
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Hlasovanie
  10.1.Situácia na Maldivách (hlasovanie)
  10.2.Zatknutie obhajcov ľudských práv v Sudáne, najmä prípad laureáta Sacharovovej ceny Sáliha Mahmúda Usmána (hlasovanie)
  10.3.Zabíjanie z milosrdenstva v Ugande (hlasovanie)
  10.4.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Komorami: vypovedanie *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.5.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Komorami: vypovedanie (uznesenie) (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.6.Europass: rámec pre zručnosti a kvalifikácie ***I (hlasovanie)
  10.7.Program Kreatívna Európa (2014 až 2020) ***I (hlasovanie)
  10.8.Umiestnenie sídla Európskej agentúry pre lieky ***I (hlasovanie)
  10.9.Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb * (hlasovanie)
  10.10.Spoločný základ dane z príjmov právnických osôb * (hlasovanie)
  10.11.Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III (hlasovanie)
  10.12.Situácia v Sýrii (hlasovanie)
  10.13.Útok USA na podporu poskytovanú poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi olivami) (hlasovanie)
  10.14.Sociálna zodpovednosť podnikov (hlasovanie)
 11.Oznámenie predsedníctva
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Pokračovanie rokovania
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Výkonnostná rezerva EŠIF (rozprava)
 17.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní
 19.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 20.Skončenie rokovania
 21.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica
Finálna verzia (182 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (61 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (82 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (11 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (41 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (118 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (265 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (64 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (649 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (1912 kb)
Posledná úprava: 26. júna 2018Právne oznámenie