Kazalo 
Zapisnik
PDF 256kWORD 81k
Četrtek, 15. marec 2018 - StrasbourgKončna izdaja
1.Otvoritev seje
 2.Peticije
 3.Razmere v Siriji (vloženi predlogi resolucij)
 4.Družbena odgovornost podjetij (vloženi predlogi resolucij)
 5.Predložitev dokumentov
 6.Izvajanje uredbe o konfliktnih mineralih - Spremljevalni ukrepi za konfliktne minerale (razprava)
 7.Akcijski načrt o infrastrukturi za alternativna goriva (razprava)
 8.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  8.1.Razmere na Maldivih
  8.2.Aretacija zagovornikov človekovih pravic v Sudanu, zlasti primer nagrajenca Saharova Saliha Mahmuda Osmana
  8.3.„Uboji iz usmiljenja“ v Ugandi
 9.Nadaljevanje seje
 10.Čas glasovanja
  10.1.Razmere na Maldivih (glasovanje)
  10.2.Aretacija zagovornikov človekovih pravic v Sudanu, zlasti primer nagrajenca Saharova Saliha Mahmuda Osmana (glasovanje)
  10.3.„Uboji iz usmiljenja“ v Ugandi (glasovanje)
  10.4.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Komori: odpoved *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.5.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Komori: odpoved (resolucija) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.6.Europass: okvir za znanja in spretnosti ter kvalifikacije ***I (glasovanje)
  10.7.Program Ustvarjalna Evropa (2014–2020) ***I (glasovanje)
  10.8.Lokacija sedeža Evropske agencije za zdravila ***I (glasovanje)
  10.9.Skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb * (glasovanje)
  10.10.Skupna osnova za davek od dohodkov pravnih oseb * (glasovanje)
  10.11.Smernice za proračun 2019 – oddelek III (glasovanje)
  10.12.Razmere v Siriji (glasovanje)
  10.13.Napad ZDA na kmetijsko podporo EU v okviru SKP (primer španskih oljk) (glasovanje)
  10.14.Družbena odgovornost podjetij (glasovanje)
 11.Sporočilo predsedstva
 12.Obrazložitve glasovanja
 13.Popravki in namere glasovanj
 14.Nadaljevanje seje
 15.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 16.Rezerva za uspešnost v evropskih strukturnih in investicijskih skladih (razprava)
 17.Sklepi o določenih dokumentih
 18.Datum naslednjih sej
 19.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 20.Zaključek seje
 21.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Peticije

Naslednje peticije, vpisane v register na navedene datume v skladu s členom 215(9) in (10) Poslovnika, so bile posredovane pristojnemu odboru:

13. marca 2018

(*) ime vlagatelja zaupno

Jens Genzer (št. 1265/2017); (*) (št. 1266/2017); (*) (št. 1267/2017); (*) (št. 1268/2017); (*) (št. 1269/2017); (*) (št. 1270/2017); (*) (št. 1271/2017); Jens Genzer (št. 0071/2018); (*) (št. 0072/2018); Alberto de la Peña Guillén (št. 0073/2018); Michel Lefebvre (št. 0074/2018); Georgios Mavrikos (št. 0075/2018); Jens Genzer (št. 0076/2018); Ismail Cuéllar de la Torre (št. 0077/2018); José Manuel Martín Álvarez (št. 0078/2018); (*) (št. 0079/2018); (*) (št. 0080/2018); Sami Hafsaoui (št. 0081/2018); (*) (št. 0082/2018); Jens Genzer (št. 0083/2018); Marian Tănase (št. 0084/2018); Jens Genzer (št. 0085/2018); (*) (št. 0086/2018); Funda Ileri (št. 0087/2018); Pierpaolo Volpe (št. 0088/2018); Jens Genzer (št. 0089/2018); (*) (št. 0090/2018); (*) (št. 0091/2018); (*) (št. 0092/2018); Andreas Bardakis (št. 0093/2018); José Leonardo Goberna Lorenzo (št. 0094/2018); Raül Sáez Timoneda (št. 0095/2018); Modestas Klenys (št. 0096/2018); Patricio Oschlies Serrano (št. 0097/2018); Karsten Veen (št. 0098/2018); Laura Octavia Barbu (št. 0099/2018); Enric Saorin Reig (št. 0100/2018); Sabine Douce (št. 0101/2018); (*) (št. 0102/2018); Łukasz Murawa (št. 0103/2018); Vasil Kadrinov (št. 0104/2018); (*) (št. 0105/2018); Gottfried Hoffmann (št. 0106/2018); (*) (št. 0107/2018); (*) (št. 0108/2018); Andreas Lang (št. 0109/2018); (*) (št. 0110/2018); (*) (št. 0111/2018); Kathryn Gillanders (št. 0112/2018); Maurizio Michele Sapio (št. 0113/2018); Gabor Csonka (št. 0114/2018); Dr. Christopher Paul (št. 0115/2018); Tomáš Olejár (št. 0116/2018); (*) (št. 0117/2018); (*) (št. 0118/2018); (*) (št. 0119/2018); (*) (št. 0120/2018); Martin Gohlke (št. 0121/2018); (*) (št. 0122/2018); (*) (št. 0123/2018); Veit Geiger (št. 0124/2018); (*) (št. 0125/2018); Konstantinos Tasis (št. 0126/2018); (*) (št. 0127/2018); Pierpaolo Volpe (št. 0128/2018); Pasqualino Ludovico (št. 0129/2018); Michele Chimienti (št. 0130/2018); Orazio Cagno (št. 0131/2018); (*) (št. 0132/2018); Hanin Abou Salem (št. 0133/2018); Kyriakos Gkikas (št. 0134/2018); (*) (št. 0135/2018); Mihail Traian Maxim (št. 0136/2018); Gaspare Chessa (Eurolinguists - European Association of Official Linguists) (št. 0137/2018); (*) (št. 0138/2018); (*) (št. 0139/2018); (*) (št. 0140/2018); Veit Geiger (št. 0141/2018); Fabrizio Benassi (št. 0142/2018); (*) (št. 0143/2018); (*) (št. 0144/2018); Jeremy Mesdouze (št. 0145/2018); Giampiero Tola (št. 0146/2018); Giampiero Tola (št. 0147/2018); Giampiero Tola (št. 0148/2018); (*) (št. 0149/2018); Olivia Reidy (št. 0150/2018); Gisela Weber (št. 0151/2018); (*) (št. 0152/2018); (*) (št. 0153/2018); Roberto Moncalvo (št. 0154/2018); Paolo Calarco (št. 0155/2018); Christel Schlebusch (št. 0156/2018); (*) (št. 0157/2018); (*) (št. 0158/2018); Claude Prigent (št. 0159/2018); Jonas Vilionis (št. 0160/2018); Simon Baraldi (št. 0161/2018); Thomas Quade (št. 0162/2018); Roberta Angelilli (št. 0163/2018); Fotios Batzios (št. 0164/2018); Mario Berger (št. 0165/2018); Joachim Fischer (št. 0166/2018); Philipp Schmagold (št. 0167/2018); José Manuel Martín Álvarez (št. 0168/2018); Marco Bava (št. 0169/2018); (*) (št. 0170/2018); (*) (št. 0171/2018).


3. Razmere v Siriji (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Siriji (2018/2626(RSP))

Razprava je potekala 13. marca 2018 (točka 17 zapisnika z dne 13.3.2018).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Fabio Massimo Castaldo in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD o razmerah v Siriji (2018/2626(RSP)) (B8-0141/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek in Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR o razmerah v Siriji (2018/2626(RSP)) (B8-0143/2018);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE o razmerah v Siriji (2018/2626(RSP)) (B8-0144/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Lorenzo Cesa, Julia Pitera, Tokia Saïfi in Laima Liucija Andrikienė v imenu skupine PPE o razmerah v Siriji (2018/2626(RSP)) (B8-0146/2018).

Glasovanje: točka 10.12 zapisnika z dne 15.3.2018.


4. Družbena odgovornost podjetij (vloženi predlogi resolucij)

Izjava Komisije: Družbena odgovornost podjetij (2018/2633(RSP)))

Razprava je potekala 14. marca 2018 (točka 17 zapisnika z dne 14.3.2018).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Anthea McIntyre v imenu skupine ECR, o družbeni odgovornosti podjetij (2018/2633(RSP)) (B8-0140/2018);

—   Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini in Marco Zanni v imenu skupine ENF, o družbeni odgovornosti podjetij (2018/2633(RSP)) (B8-0152/2018);

—   Daniele Viotti, Sergio Gaetano Cofferati, Patrizia Toia, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Udo Bullmann in Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, o družbeni odgovornosti podjetij (2018/2633(RSP)) (B8-0153/2018);

—   Laura Agea, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara in Marco Valli v imenu skupine EFDD, o družbeni odgovornosti podjetij (2018/2633(RSP)) (B8-0154/2018);

—   David Casa v imenu skupine PPE, o družbeni odgovornosti podjetij (2018/2633(RSP)) (B8-0155/2018);

—   Marco Affronte, Philippe Lamberts in Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE, o družbeni odgovornosti podjetij glede na nedavni primer podjetja Embraco (2018/2633(RSP)) (B8-0156/2018);

—   Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Younous Omarjee in Ángela Vallina v imenu skupine GUE/NGL, o družbeni odgovornosti podjetij (2018/2633(RSP)) (B8-0158/2018).

Glasovanje: točka 10.14 zapisnika z dne 15.3.2018.


5. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

REGI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Islandijo o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020 (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET, BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

PECH

mnenje :

ENVI, REGI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islamsko republiko Afganistan na drugi strani (15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

AFET

mnenje :

DEVE, INTA

- Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Ukrajini (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

mnenje :

AFET, BUDG

2) od poslancev Parlamenta predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zaščiti italijanskega in evropskega obrtniškega sektorja (B8-0123/2018)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

mnenje :

ITRE


6. Izvajanje uredbe o konfliktnih mineralih - Spremljevalni ukrepi za konfliktne minerale (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000017/2018), ki ga je postavil Bernd Lange v imenu odbora INTA Komisiji: Izvajanje uredbe o mineralih, ki izvirajo s konfliktnih območij (2018/2557(RSP)) (B8-0009/2018)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000016/2018), ki ga je postavila Linda McAvan v imenu odbora DEVE Komisiji: Minerali z območij, prizadetih zaradi konfliktov: spremljevalni ukrepi (2018/2542(RSP)) (B8-0008/2018)

Bernd Lange in Linda McAvan sta predstavila vprašanji.

Cecilia Malmström (članica Komisije) je odgovorila na vprašanji.

Govorili so Bogdan Brunon Wenta v imenu skupine PPE, Maria Arena v imenu skupine S&D, Eleni Theocharous v imenu skupine ECR, Louis Michel v imenu skupine ALDE, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Nathan Gill v imenu skupine EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cécile Kashetu Kyenge, Heidi Hautala in Lola Sánchez Caldentey.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ana Miranda in Georgios Epitideios.

Govorila je Cecilia Malmström.

Razprava se je zaključila.


7. Akcijski načrt o infrastrukturi za alternativna goriva (razprava)

Izjava Komisije: Akcijski načrt o infrastrukturi za alternativna goriva (2017/3034(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Massimiliano Salini v imenu skupine PPE, Ismail Ertug v imenu skupine S&D, Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Gesine Meissner v imenu skupine ALDE, Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE, Lynn Boylan v imenu skupine GUE/NGL, Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD, Andrzej Grzyb, Inés Ayala Sender, Mark Demesmaeker, Matthijs van Miltenburg, Claude Turmes in Andor Deli.

Po postopku "catch the eye" so govorili Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleonora Evi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Grapini in Olga Sehnalová.

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

Po postopku "catch the eye" sta govorila Jean-Paul Denanot in Maria Gabriela Zoană.

Govoril je Johannes Hahn.

Razprava se je zaključila.


8. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 14.3.2018)


8.1. Razmere na Maldivih

Predlogi resolucij B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 in B8-0176/2018 (2018/2630(RSP))

Jean Lambert, Fabio Massimo Castaldo, Charles Tannock, Tomáš Zdechovský, Miguel Urbán Crespo, Urmas Paet in Wajid Khan so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Jacques Colombier v imenu skupine ENF, in Geoffroy Didier.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Neena Gill, Notis Marias, Carlos Iturgaiz in Jean-Paul Denanot.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.1 zapisnika z dne 15.3.2018.


8.2. Aretacija zagovornikov človekovih pravic v Sudanu, zlasti primer nagrajenca Saharova Saliha Mahmuda Osmana

Predlogi resolucij B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 in B8-0164/2018 (2018/2631(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Brunon Wenta, Michèle Rivasi, Marie-Christine Vergiat, Louis Michel in Ana Gomes so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Pavel Svoboda v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Krzysztof Hetman in Julie Ward.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Stanislav Polčák in Doru-Claudian Frunzulică.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije).

Govoril je Notis Marias o vodenju razprave (predsedujoča je podala pojasnilo).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.2 zapisnika z dne 15.3.2018.


8.3. „Uboji iz usmiljenja“ v Ugandi

Predlogi resolucij B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 in B8-0173/2018 (2018/2632(RSP))

Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Lola Sánchez Caldentey, Hilde Vautmans in Cécile Kashetu Kyenge so predstavili predloge resolucij.

Govorili sta Michela Giuffrida v imenu skupine S&D, in Marie-Christine Arnautu v imenu skupine ENF.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Maria Heubuch in Seán Kelly.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.3 zapisnika z dne 15.3.2018.

(Seja je bila prekinjena ob 11.55 v pričakovanju časa glasovanja.)


PREDSEDSTVO: Mairead MCGUINNESS
podpredsednica

9. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.01.

Govorili so

—   Anja Hazekamp o zahtevi 223 poslancev za ustanovitev preiskovalnega odbora o prevozu živali v EU (predsedujoča je odgovorila, da bo posredovala njene predloge predsedniku Parlamenta);

—   Miguel Urbán Crespo o umoru brazilske aktivistke Marielle Franco včeraj, 14. marca 2018 v Riu de Janeiru;

—   Daniele Viotti o razmerah, v katerih je včeraj potekala tiskovna konferenca Mattea Salvinija;

—   Clare Moody o solidarnosti, ki jo je Parlament izrazil s prebivalci Salisburija (Združeno kraljestvo) po napadu s kemičnimi sredstvi na ruskega državljana in njegovo hčerko.


10. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


10.1. Razmere na Maldivih (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 in B8-0176/2018 (2018/2630(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0168/2018

(ki nadomešča B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 in B8-0176/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Geoffroy Didier, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Elmar Brok in László Tőkés v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Wajid Khan v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki in Monica Macovei v imenu skupine ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kateřina Konečná in Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL;

—   Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler in Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0079)

Govori

David Coburn o govoru Clare Moody po ponovnem začetku seje in Enrique Calvet Chambon o odstavku 7.


10.2. Aretacija zagovornikov človekovih pravic v Sudanu, zlasti primer nagrajenca Saharova Saliha Mahmuda Osmana (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 in B8-0164/2018 (2018/2631(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0159/2018

(ki nadomešča B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 in B8-0164/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok, László Tőkés in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Ana Gomes v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou in Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL;

—   Michèle Rivasi, Bodil Valero, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler in Maria Heubuch v imenu skupine Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0080)


10.3. „Uboji iz usmiljenja“ v Ugandi (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 in B8-0173/2018 (2018/2632(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0165/2018

(ki nadomešča B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 in B8-0173/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok, László Tőkés in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Norbert Neuser v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen-Lerner in Monica Macovei v imenu skupine ECR;

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo in Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0081)


10.4. Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Komori: odpoved *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o odpovedi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju [14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: João Ferreira (A8-0058/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0082)

Parlament je odobril odpoved sporazuma.


10.5. Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Komori: odpoved (resolucija) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o odpovedi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju [2017/2266(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: João Ferreira (A8-0055/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0083)


10.6. Europass: okvir za znanja in spretnosti ter kvalifikacije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem okviru za zagotavljanje boljših storitev za znanja in spretnosti ter kvalifikacije (Europass) in razveljavitvi Odločbe št. 2241/2004/ES [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve - Odbor za kulturo in izobraževanje. Soporočevalca: Thomas Mann in Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0084)


10.7. Program Ustvarjalna Evropa (2014–2020) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1295/2013 o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020) [COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Silvia Costa (A8-0369/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0085)


10.8. Lokacija sedeža Evropske agencije za zdravila ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije za zdravila [COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

Govoril je Giovanni La Via (poročevalec), pred glasovanjem, ki je poudaril vlogo Parlamenta v postopku.

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0086)

Govoril je Giovanni La Via (poročevalec), po glasovanju, ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


10.9. Skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb * (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB) [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2018)0087)


10.10. Skupna osnova za davek od dohodkov pravnih oseb * (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o skupni osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Paul Tang (A8-0050/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2018)0088)


10.11. Smernice za proračun 2019 – oddelek III (glasovanje)

Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna 2019, oddelek III – Komisija [2017/2286(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0089)

Govori

Reinhard Bütikofer o glasovanju o odstavku 39.


10.12. Razmere v Siriji (glasovanje)

Predlogi resolucij B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018 in B8-0150/2018 (2018/2626(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0139/2018

(ki nadomešča B8-0139/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018 in B8-0146/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Julia Pitera in Laima Liucija Andrikienė v imenu skupine PPE;

—   Victor Boştinaru in Elena Valenciano v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anna Elżbieta Fotyga in Peter van Dalen v imenu skupine ECR;

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Helga Trüpel in Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2018)0090)

(Predloga resolucij B8-0141/2018 in B8-0150/2018 sta brezpredmetna.)


10.13. Napad ZDA na kmetijsko podporo EU v okviru SKP (primer španskih oljk) (glasovanje)

Predlogi resolucij B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018 in B8-0151/2018 (2018/2566(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0137/2018

(ki nadomešča B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018 in B8-0151/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio in Michel Dantin v imenu skupine PPE;

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García in Alessia Maria Mosca v imenu skupine S&D;

—   James Nicholson in Jørn Dohrmann v imenu skupine ECR;

—   Ivan Jakovčić, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea in Maite Pagazaurtundúa Ruiz v imenu skupine ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez in Xabier Benito Ziluaga v imenu skupine GUE/NGL;

—   Florent Marcellesi v imenu skupine Verts/ALE;

—   Tiziana Beghin in Marco Zullo v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0091)


10.14. Družbena odgovornost podjetij (glasovanje)

Predlogi resolucij B8-0140/2018, B8-0152/2018, B8-0153/2018, B8-0154/2018, B8-0155/2018, B8-0156/2018, B8-0157/2018 in B8-0158/2018 (2018/2633(RSP))

Govoril je Enrique Calvet Chambon, ki je na podlagi člena 190(4) Poslovnika zahteval, da se glasovanje preloži.

Parlament je zahtevo odobril.


11. Sporočilo predsedstva

Predsedujoča je v imenu Parlamenta počastila Joséja Gonzáleza Holguera, vodji oddelka za zapisnike in dobesedne zapise plenarnega zasedanja, ki se bo upokojil po 32 let dolgi karieri v Parlamentu, in se mu zahvalila za dolgotrajno in lojalno službo.


12. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Thomas Mann in Svetoslav Hristov Malinov - A8-0244/2017
Momchil Nekov, Angel Dzhambazki in Seán Kelly

Poročilo: Silvia Costa - A8-0369/2017
Jan Zahradil, Angel Dzhambazki in Seán Kelly

Poročilo: Alain Lamassoure - A8-0051/2018
Jan Zahradil

Poročilo: Paul Tang - A8-0050/2018
Gerolf Annemans

Poročilo: Daniele Viotti - A8-0062/2018
Momchil Nekov

Skupni predlog resolucije o razmerah v Siriji - (2018/2626(RSP)) (RC-B8-0139/2018)
Andrejs Mamikins


13. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

(Seja je bila prekinjena ob 12.47.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

14. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.03.


15. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


16. Rezerva za uspešnost v evropskih strukturnih in investicijskih skladih (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000005/2018), ki ga je postavila Iskra Mihaylova v imenu odbora DEVE Komisiji: Rezerva za uspešnost v evropskih strukturnih in investicijskih skladih (2018/2546(RSP)) (B8-0006/2018)

Lambert van Nistelrooij (namesto avtorice) je predstavil vprašanje.

Johannes Hahn (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Lambert van Nistelrooij v imenu skupine PPE, Nicola Caputo v imenu skupine S&D, Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Ana Miranda v imenu skupine Verts/ALE, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, in Seán Kelly.

Po postopku "catch the eye" je govorila Maria Grapini.

Govoril je Johannes Hahn.

Razprava se je zaključila.


17. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 52 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 7. marca 2018)

odbor AGRI

- Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI))
(mnenje: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, CONT, INTA, REGI)

odbor ECON

- Gospodarske politike v euroobmočju (2018/2033(INI))

odbor EMPL

- Zaposlovanje in socialne politike v euroobmočju (2018/2034(INI))
(mnenje: CULT)

odbor ENVI

- Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu (COM(2018)0028 - 2018/2035(INI))
(mnenje: PECH, ITRE)

odbor LIBE

- MInimalni standardi za manjšine v EU (2018/2036(INI))
(mnenje: PETI)

odbor REGI

- Specifični ukrepi za Grčijo po Uredbi 2015/1839 (2018/2038(INI))
(mnenje: EMPL)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 8. marca 2018)

odbor CULT

- Enakopravnost jezikov v digitalni dobi (2018/2028(INI))
(mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika))

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

odbor CULT

- Enakopravnost jezikov v digitalni dobi (2018/2028(INI))
(mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 8. februarja 2018)

odbor ENVI

- Mehanizem Unije na področju civilne zaščite (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
(mnenje: FEMM, AFET, BUDG, REGI, DEVE (člen 54 Poslovnika))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 7. marca 2018)


18. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 16. aprila 2018 do 19. aprila 2018.


19. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


20. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 15.30.


21. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Ponga, Punset, Sonneborn, Záborská, Zīle, Žitňanská

Zadnja posodobitev: 26. junij 2018Pravno obvestilo