Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. április 16., Hétfő - Strasbourg

5. A Parlament tagjai

Az illetékes lengyel és svéd hatóságok közölték, hogy Janusz Korwin-Mikke és Jens Nilsson helyett 2018. március 22-i, illetve április 4-i hatállyal megválasztották az Európai Parlamentbe Dobromir Sośnierzet et Aleksander Gabelicet.

A Parlament tudomásul veszi megválasztásukat.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Dobromir Sośnierz et Aleksander Gabelic elfoglalhatják helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.

°
° ° °

Gianni Pittella és Matteo Salvini közölték az elnökkel, hogy megválasztották őket az Olasz Köztársaság Szenátusa tagjainak, Lorenzo Fontana pedig, hogy megválasztották őt az olasz képviselőházba, mindhármukat 2018. március 23-i hatállyal.

A Parlament az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikke (2) bekezdésének megfelelően tudomásul veszi, hogy ezek a megbízatások nem egyeztethetők össze az európai parlamenti képviselői megbízatással, 2018. március 23-i hatállyal megállapítja Gianni Pittella, Matteo Salvini és Lorenzo Fontana képviselői helyének megüresedését és tájékoztatja erről az illetékes nemzeti hatóságokat.

°
° ° °

Jean-Paul Denanot írásban közölte, hogy 2018. június 11-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében az elnök megállapítja képviselői helyének megüresedését és tájékoztatja erről az érintett tagállamot.

Utolsó frissítés: 2018. október 22.Jogi nyilatkozat