Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 16. dubna 2018 - ŠtrasburkKonečné znění

11. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil rozhodnutí několika výborů zahájit interinstitucionální jednání podle čl. 69c odst. 1 jednacího řádu:

—   výbor TRAN na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně hospodářské soutěže v letecké dopravě a o zrušení nařízení (ES) č. 868/2004 (COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)). Zpravodaj: Markus Pieper (A8-0125/2018);

—   výbor ITRE na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem (COM(2017)0660 – C8-0394/2018 – 2017/0294(COD)). Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0143/2018);

—   výbor ITRE na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)). Zpravodaj: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018);

—   výbor EMPL na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)). Zpravodaj: Claude Rolin (A8-0142/2018).

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do půlnoci nadcházejícího dne, úterý 17. dubna 2018, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.

Poslední aktualizace: 22. října 2018Právní upozornění