Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. április 16., Hétfő - Strasbourg

11. Tárgyalások a Parlament első olvasata előtt (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 69c. cikkének (1) bekezdése alapján több bizottság úgy határozott, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd:

—   TRAN bizottság, a légi közlekedés területén zajló verseny védelméről és a 868/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)). Előadó: Markus Pieper (A8-0125/2018);

—   ITRE bizottság, a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0660 – C8-0394/2018 – 2017/0294(COD)). Előadó: Jerzy Buzek (A8-0143/2018);

—   ITRE bizottság, Javaslat az európai vállalkozásstatisztikáról, a 184/2005/EK rendelet módosításáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)). Előadó: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018);

—   EMPL bizottság, a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)). Előadó: Claude Rolin (A8-0142/2018).

Az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport írásban kérheti, holnap, 2018. április 17., kedd éjfél előtt, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.

Utolsó frissítés: 2018. október 22.Jogi nyilatkozat