Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. április 16., Hétfő - Strasbourg

15. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- A pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

ITRE, IMCO, JURI

- Javaslat az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

ITRE, IMCO, JURI

- Javaslat a követelések engedményezésének harmadik felekre kifejtett hatásaira alkalmazandó jogról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

ECON

- A kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU és a 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

BUDG, JURI

- A 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI

- Javaslat az 575/2013/EU rendelet fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI

- Javaslat a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EK irányelv és a 2014/59/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI

- Javaslat a Közösségi Vízumkódex (vízumkódex) létrehozásáról szóló 810/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

TRAN

- A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról (kodifikált szöveg) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD))

utalva

illetékes :

JURI

- Javaslat az 575/2013/EU rendeletnek a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI

- Javaslat az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM

- Javaslat az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET, BUDG

- Javaslat a 168/2013/EUrendeletnek az Euro5 környezetvédelmi szintnek a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok típusjóváhagyásához való alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ENVI, ITRE, TRAN

- Javaslat az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján a Horvát Köztársaság engedményes listáin szereplő engedményeknek Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosításáról szóló, az Európai Unió és Új-Zéland között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

- Javaslat az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti NAT-I-9406 együttműködési megállapodás 1. módosításának az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE))

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

TRAN

- Javaslat a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 1343/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

ENVI

- Javaslat a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, JURI (az eljárási szabályzat 104. cikke)

- Javaslat Belgium EGF/2017/010 BE/Caterpillar referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat a nyugati vizek és a szomszédos vizek halállományaira és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a Balti-tengerre vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló (EU) 2016/1139 rendelet módosításáról, valamint a 811/2004/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK és az 1300/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

PECH

- Javaslat a közvetlen és általános választójog alapján a kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő európai parlamenti képviselői választások időszakának meghatározásáról szóló tanácsi határozatra (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS))

utalva

illetékes :

AFCO

- Javaslat a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EKirányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

ENVI, JURI

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2018/000 TA 2018 - Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv módosításainak tervezete (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

AFCO

2) a parlamenti bizottságok, jelentések

- ***I Jelentés az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- ***I Jelentés a villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- ***I Jelentés az áruk értékesítésére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól, a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló módosított javaslatról (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- ***I Jelentés a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- Jelentés a versenypolitikáról szóló éves jelentésről (2017/2191(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

- ***I Jelentés az információkhoz, az eljárásokhoz, valamint a segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális ügyfélkapu létrehozásáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- ***I Jelentés a tagállami versenyhatóságok helyzetének a hatékonyabb jogalkalmazás és a belső piac megfelelő működésének biztosítása céljából történő megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

- Jelentés a 7. környezetvédelmi cselekvési program végrehajtásáról (2017/2030(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

- ***I Jelentés az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról, továbbá az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, az 1303/2013/EU rendelet, az 1305/2013/EU rendelet, az 1306/2013/EU rendelet és az 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) - CULT bizottság - Előadó: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

- Jelentés az uniós juh- és kecskeágazat jelenlegi helyzetéről és jövőbeli kilátásairól (2017/2117(INI)) - AGRI bizottság - Előadó: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

- Vélemény az európai védelmi határozatról szóló 2011/99/EU irányelv végrehajtásáról (2016/2329(INI)) - LIBE és FEMM bizottság - Előadó: Soraya Post - Előadók: Soraya Post és Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

- Jelentés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[22]] - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0066/2018)

- Jelentés az Európai Bankhatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[35]] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0067/2018)

- Jelentés az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[11]] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0068/2018)

- Jelentés az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[39]] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0069/2018)

- Jelentés a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[46]] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Brian Hayes (A8-0070/2018)

- Jelentés a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[47]] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Brian Hayes (A8-0071/2018)

- Jelentés az ECSEL közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[51]] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Brian Hayes (A8-0072/2018)

- Jelentés a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[49]] - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Brian Hayes (A8-0073/2018)

- Jelentés az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[38]] - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0074/2018)

- Jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[48]] - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Brian Hayes (A8-0075/2018)

- Jelentés a Shift2Rail közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[50]] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Brian Hayes (A8-0076/2018)

- Jelentés a SESAR közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[45]] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Brian Hayes (A8-0077/2018)

- Jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[21]] - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0078/2018)

- Jelentés az Európai Vasúti Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[26]] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0079/2018)

- Jelentés az Európai Képzési Alapítvány 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[20]] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0080/2018)

- Jelentés a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[14]] - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0081/2018)

- Jelentés az Európai GNSS Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[29]] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0082/2018)

- Jelentés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0083/2018)

- Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[16]] - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0084/2018)

- Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[24]] - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0085/2018)

- Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[31]] - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0086/2018)

- Jelentés a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[34]] - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0087/2018)

- Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[36]] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0088/2018)

- Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék (COM(2017)0365[[05]] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

- Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[15]] - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0090/2018)

- Jelentés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[23]] - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

- Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[12]] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0092/2018)

- Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[13]] - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0093/2018)

- ***I Jelentés az európai vállalkozásstatisztikáról, a 184/2005/EK rendelet módosításáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

- Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[44]] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Brian Hayes (A8-0095/2018)

- Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[40]] - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0096/2018)

- Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (COM(2017)0365[[06]] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

- Jelentés az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (2016. január 1-je előtt: Európai Rendőrakadémia (CEPOL)) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[27]] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0098/2018)

- Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos (COM(2017)0365[[09]] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

- Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman (COM(2017)0365[[08]] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

- Jelentés az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[37]] - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0101/2018)

- Jelentés az Euratom Ellátási Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[32]] - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0102/2018)

- Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[18]] - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0103/2018)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Unió és a tagállamok nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

- Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz - Európai Parlament (COM(2017)0365[[02]] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

- Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[17]] - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0106/2018)

- Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[30]] - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0107/2018)

- Jelentés az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[28]] - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0108/2018)

- Jelentés az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[33]] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0109/2018)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ausztrália közötti keretmegállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

- Jelentés a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[42]] - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0111/2018)

- Jelentés az EU külső finanszírozási eszközeinek végrehajtásáról: 2017. évi félidős felülvizsgálat és a 2020 utáni időszakra vonatkozó jövőbeli architektúra (2017/2280(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

- Jelentés az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[19]] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0113/2018)

- Jelentés az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[25]] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0114/2018)

- Jelentés az uniós ügynökségek 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés (COM(2017)0365[[43]] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0115/2018)

- Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

- Jelentés az Európai Unió a 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága (COM(2017)0365[[07]] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

- Jelentés a fejlesztési együttműködési eszköz, a humanitárius segítségnyújtási eszköz és az Európai Fejlesztési Alap végrehajtásáról (2017/2258(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

- Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ausztrália közötti keretmegállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (2017/2227(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

- Jelentés a fehérjenövények termesztésének ösztönzésére irányuló európai stratégiáról – a fehérje- és hüvelyes növények termesztésének ösztönzése az európai mezőgazdasági ágazatban (2017/2116(INI)) - AGRI bizottság - Előadó: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

- Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság (COM(2017)0365[[04]] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

- Jelentés a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 2013. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

- * Jelentés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

- *** Ajánlás a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi kedvezményekről szóló, az Európai Unió és a Norvég Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

- Jelentés a Szerződés nemzeti parlamentekre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról (2016/2149(INI)) - AFCO bizottság - Előadó: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

- Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat (COM(2017)0365[[10]] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Marco Valli (A8-0128/2018)

- Jelentés az adósság fenntarthatóságának javításáról a fejlődő országokban (2016/2241(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Charles Goerens (A8-0129/2018)

- Jelentés a Bizottság 2016. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről (COM(2017)0365[[52]] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

- *** Ajánlás az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezményének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Helga Stevens (A8-0131/2018)

- *** Ajánlás az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezménye kiegészítő jegyzőkönyvének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Helga Stevens (A8-0132/2018)

- *** Jelentés az N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oxobután-2-il)-1-(ciklohexil-metil)-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-CHMINACA) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozatról (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

- * Jelentés Javaslat az 1-(4-ciano-butil)-N-(2-fenilpropán-2-il)-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-4CN-BINACA) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

- Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek (COM(2017)0365[[01]] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

- Jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézió Európai Unión belüli megerősítéséről: az Európai Bizottság hetedik jelentése (2017/2279(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

- Jelentés az EBB 2016. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló éves jelentésről (2017/2190(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Marco Valli (A8-0139/2018)

- * Jelentés a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)) - EMPL bizottság - Előadó: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

- Jelentés a szubszidiaritásról és az arányosságról szóló 2015–2016. évi éves jelentésekről (COM(2016)0469 - 2017/2010(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Utolsó frissítés: 2018. október 22.Jogi nyilatkozat