Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 16. aprill 2018 - Strasbourg

16. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

—   (O-000004/2018), mille esitas(id) Agnieszka Kozłowska-Rajewicz FEMM-komisjoni nimel komisjonile naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamise kohta digitaalvaldkonna kaudu (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018);

—   (O-000008/2018), mille esitas(id) Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte ja Mireille D'Ornano ENVI-komisjoni nimel nõukogule vaktsineerimisest hoidumise ja vaktsineerimise vähenemise kohta Euroopas (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

—   (O-000009/2018), mille esitas(id) Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte ja Mireille D'Ornano ENVI-komisjoni nimel komisjonile vaktsineerimisest hoidumise ja vaktsineerimise vähenemise kohta Euroopas (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018);

—   (O-000015/2018), mille esitas(id) Pavel Svoboda JURI-komisjoni nimel nõukogule tulumaksualase teabe avalikustamise kohta teatavate äriühingute ja filiaalide poolt (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018);

—   (O-000020/2018), mille esitas(id) Petra Kammerevert CULT-komisjoni nimel komisjonile Bologna protsessi rakendamise ning ülevaate ja järelmeetmete kohta (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018).

Viimane päevakajastamine: 22. oktoober 2018Õigusalane teave