Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 16 aprilie 2018 - Strasbourg

16. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

—   (O-000004/2018), adresată de Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, în numele Comisiei FEMM, Comisiei: Emanciparea femeilor și a fetelor prin sectorul digital (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018);

—   (O-000008/2018), adresată de Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte și Mireille D'Ornano, în numele Comisiei ENVI, Consiliului: Reticența față de vaccinuri și scăderea ratelor de vaccinare în Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

—   (O-000009/2018), adresată de Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte și Mireille D'Ornano, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Reticența față de vaccinuri și scăderea ratelor de vaccinare în Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018);

—   (O-000015/2018), adresată de Pavel Svoboda, în numele Comisiei JURI, Consiliului: Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018);

—   (O-000020/2018), adresată de Petra Kammerevert, în numele Comisiei CULT, Comisiei: Implementarea Procesului de la Bologna - stadiul actual și acțiuni ulterioare (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018).

Ultima actualizare: 22 octombrie 2018Notă juridică