Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000022/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000022/2018 (B8-0019/2018)

Συζήτηση :

PV 16/04/2018 - 17
PV 19/04/2018 - 15
CRE 19/04/2018 - 15

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

17. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)

Έχει κατατεθεί η ακόλουθη μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (άρθρο 130β του Κανονισμού):

—   (O-000022/2018) που κατέθεσε ο Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Μείζονος σημασίας επερώτηση - Κατάσταση της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018).

Τελευταία ενημέρωση: 22 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου