Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 16. aprill 2018 - Strasbourg

19. Tööplaan
CRE

Jagati laiali 2018. aasta aprilli istungjärgu lõplik päevakorra projekt (PE 619.992/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a):

Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev

Muudatusteta.

Neljapäev

Fraktsioon PPE esitas taotluse lisada hääletuste nimekirja resolutsiooni ettepanek olukorra kohta Moldaavias (arutelu toimus 3. oktoobril 2017) (3.10.2017 protokollipunkt 9).

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel taotluse põhjendamiseks ja Knut Fleckenstein taotluse vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (96 poolt, 170 vastu, erapooletuid 11).

Fraktsioon ENF esitas taotluse lisada päevakorda esimese punktina arutelu Paul Rübigi raporti üle (Euroopa Parlamendi 2019. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta).

Sõna võtsid Stanisław Żółtek fraktsiooni ENF nimel taotluse põhjendamiseks ja Paul Rübig selle vastu.

Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (38 poolt, 225 vastu, 5 erapooletud).

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

Viimane päevakajastamine: 22. oktoober 2018Õigusalane teave