Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2018 m. balandžio 16 d. - Strasbūras

19. Darbų programa
CRE

Buvo išdalytas galutinis plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas avril 2018 (PE 619.992/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Pirmadienis, antradienio, trečiadienio

Pakeitimų nepasiūlyta.

Ketvirtadienis

PPE frakcijos prašymas, kuriuo siekiama įtraukti į balsavimą pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl padėties Moldovoje (diskusijos vyko 2017 m. spalio 3 d.) (2017 10 03 protokolo 9 punktas).

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, ir Knut Fleckenstein, jis pasisakė prieš prašymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (96 balsavo už, 170 – prieš, 11 susilaikė) atmetė prašymą.

ENF frakcijos prašymas, kuriuo siekiama pirmu punktu į darbotvarkę įtraukti diskusijas dėl Paul Rübig pranešimo dėl Europos Parlamento 2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos

Kalbėjo: Stanisław Żółtek ENF frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, ir Paul Rübig, jis pasisakė prieš prašymą.

Vardiniu balsavimu (38 už, 225 prieš, 5 susilaikė) Parlamentas atmetė prašymą.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.

Atnaujinta: 2018 m. spalio 22 d.Teisinis pranešimas